Sajtó kereső

Például 03/29/2023
Például 03/29/2023
Dátum Sajtó Ügytípus Ügyek Cím
2020. december 17. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Egyedi ügyek Joghatályosnak csak az elsőfokú bíróságnál határidőben benyújtott fellebbezés minősül
2020. december 17. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Egyedi ügyek A keresetlevelet egy perben csak egyszer lehet visszautasítani
2020. december 16. Kollégiumok hírei Büntető ügyek Egyedi ügyek A tényállás megalapozatlanságának kiküszöbölése kizárólag bizonyítás felvételével történhet meg
2020. december 15. Sajtóközlemények, hírek - Darák Péter: A Kúria elvi és szakmai tevékenysége meghatározata a jogalkalmazás és a jogalkotás irányát is
2020. december 15. Sajtóközlemények, hírek - Kemenes István: A jogállamiság kritériuma a bíróságok értékőrző szerepének társadalmi felismerése és elismerése
2020. december 15. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Veszélyhelyzet idején a generális tilalom kizárja, hogy a gyülekezési hatóság mérlegelje az egyedi ügy sajátos körülményeit
2020. december 15. Kollégiumok hírei Jogegységi panasz ügyek Egyedi ügyek Meg kell jelölni azt a közzétett kúriai határozatot, amelytől a fél jogkérdésben való eltérést állít
2020. december 14. A Kúria a médiában - Dr. Stefancsik Márta: A helyi adó törvény alkalmazásában és az építményadó meghatározásakor csak akkor lehet figyelembe venni az építési jogszabályokat, amennyiben így rendelkezik a törvény
2020. december 14. A Kúria a médiában - Darák Péter: „Az igazságszolgáltatás mindig maradjon olyan intézmény, amiben a polgárok bízhatnak”
2020. december 14. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Az igazságügyi szakértői vélemény szerint könnyített munkakörökben foglalkoztatható lenne a munkavállaló, együttesen értékelendő az orvosi, foglalkozási és szociális rehabilitációra vonatkozó komplex véleménnyel
2020. december 14. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Ha a munkavállaló rendes munkaidejében más munkatárs munkakörébe tartozó feladatokat is ellát az ellátott munkakörre vonatkozó magasabb alapbérre akkor válik jogosulttá
2020. december 10. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Madárinfluenza járvány, mint vis maior helyzet szerződés teljesítésére gyakorolt hatása
2020. december 10. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek Közalkalmazotti jogviszony megszűnése miatt sérelemdíj tárgyában tárgyalt ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa
2020. december 10. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek A még elégséges szolgáltatás tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. december 3. Sajtóközlemények, hírek - Miként kell építmény adót fizetni a beépített épületrész után? - Jogegységi határozatot hozott a Kúria
2020. december 3. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek Vezetői megbízás visszavonása jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. december 3. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Közalkalmazotti jogviszony megszűnése miatt sérelemdíj tárgyában tárgyalt ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa
2020. december 3. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek Munkavállalói azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei és tanulmányi szerződés tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. december 3. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Egészségügyi szolgáltatóval szembeni kártérítés megfizetése iránt indított perben hozott határozatot a Kúria
2020. december 3. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Egyedi ügyek A jogsérelem megjelölésének hiánya miatt a keresetlevél visszautasítására csak akkor kerülhet sor, ha a felperes egyáltalán nem, vagy annyira általánosan jelöl meg jogsérelmet, hogy az alapján a közigazgatási per keretei egyáltalán nem azonosíthatók

Oldalak