Erősödő szakmai kapcsolatok - szlovén főbírói delegáció látogatása a Kúrián

Dátum

2022. szeptember 22-23-án dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke szakmai látogatáson fogadta Damijan Florjančič urat, a szlovén Legfelsőbb Bíróság elnökét, és az általa vezetett három fős delegációt.

A Kúria és a szlovén Legfelsőbb Bíróság rendkívül aktív szakmai kapcsolatot ápol egymással. Az európai uniós és a regionális multilaterális fórumokon kívül a két bíróság elnökei és tagjai rendszeresen találkoznak kétoldalú látogatások és megbeszélések keretében is, amelyek alkalmat adnak a bíróságok előtt álló kihívásokra adott nemzeti válaszok bemutatására, összevetésére és a jó gyakorlatok megvitatására.

A mostani megbeszélések középpontjában a két igazságügyi rendszer hatásköreivel és működésével, valamint az igazságszolgáltatás javítását célzó projektekkel és változásokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések álltak.

A szlovén fél ismertette az Európa Tanács Crystal Scales of Justice (Igazság Kristálymérlege) díjával jutalmazott, az igazságszolgáltatás minőségének javítását célzó szlovén legfelsőbb bírósági projektet, és áttekintést adott a szlovén bírósági hatáskörök tervezett jogszabályi változásairól. A magyar fél bemutatta a bírósági igazgatással kapcsolatos hatásköröket, valamint tájékoztatást adott a jogegységi panaszeljárásról és a Kúria jogegységi panaszeljárással kapcsolatosan szerzett tapasztalatairól. A megbeszélések szívélyes és baráti légkörben zajlottak.

Budapest, 2022. szeptember 26.         

a Kúria Kommunikációs Osztálya