A Kúria a médiában

Darák Péter: a bírónak a politikai véleményeket figyelmen kívül kell hagynia döntése meghozatalakor

„Tudomásul kell venni, hogy a politikusoknak is megvannak a maguk politikai szempontjaik, amelyek adott esetben ügyekkel kapcsolódnak össze” – mondta a Kúria elnöke az Indexnek adott interjú

2020. november 2.

Márki Zoltán: jogilag végrehajtott leszámolások voltak az 1956 utáni megtorló perek

Nem az áldozatoknak tulajdonított tettek, hanem az ítéletek meghozatala volt köztörvényes bűncselekmény – mondta a Kúria Büntető Kollégiumának tanácselnöke az M1-nek adott interjújában 2020. október 23-án. Dr.

2020. október 23.

Székely Ákos: állatkínzásért minősített esetben 3 évig terjedő szabadságvesztés is járhat

Bár viszonylag kevés állatkínzással kapcsolatos ügy jut el ma Magyarországon bírósági szakaszba, de az utóbbi időben kiszabott büntetések követik a joggyakorlatot – nyilatkozta dr.

2020. október 21.

Osztovits András: a digitális fejlesztések növelték a bíróságok hatékonyságát

„Végig kell gondolni az online bíróságok lehetséges szerepét a magyar igazságszolgáltatásban: milyen területeken jelent hatékonyabb megoldást a jelenlegi rendszerhez képest” – írja a Kúria Polgári Kollégiumának bírája a Mandiner hírportál Precedens című rovatában. Dr.

2020. október 12.

A felperes lakhelyéhez, tartózkodási helyéhez, székhelyéhez legközelebb eső közigazgatási bíróság az illetékes az országos illetékességgel eljáró közigazgatási szerv közigazgatási tevékenységének felülvizsgálata során

A Kúria jogegységi határozata megerősíti azt a korábban is fennálló helyzetet, hogy egy ügyet a felperes lakóhelyéhez/székhelyéhez legközelebb eső bíróság bírál el – nyilatkozta a Kúria Közigazgatási Kollégiumának szóvivője

2020. október 12.

Kónya István: A legszebb, leghumánusabb, legnemzetibb hivatást választottam

Magyarország köztársasági elnöke, a miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta dr. Kónya Istvánnak ez év augusztusában. A Kúria elnökhelyettese idén Az Év Bírája elismerést is átvehette.

2020. október 8.

Osztovits András: Az információtechnológia beengedése inkább esélyt jelent az igazságszolgáltatáshoz való jog hatékonyabb érvényesüléséhez

Az online bíróság kérdésköre abból a felismerésből indul, hogy nagyon sok jogviszony az online térben jön létre, ott teljesedik ki – mondta dr.

2020. október 5.

Tánczos Rita: A Kúrián zökkenőmentesen zajlott a strukturális átalakulás a munkaügyi ítélkezés terén

Fontos szerepe van a Kúrián működő Munkaügyi Részkollégiumnak abban, hogy az egységes joggyakorlat érdekében az ítélőtáblákon keresztül kapcsolatot tartson az alsóbb fokú bíróságokkal – mondta dr.

2020. szeptember 14.

Osztovits András: „A digitális bíróságok és az online bíróságok nem egymást kizáró, hanem egymást feltételező fórumok”

„Az ipari forradalom hatásaihoz képest nagyságrendileg nagyobb változásokat eredményező digitális forradalom már elkezdődött, ahol a jól, kiszámíthatóan működő igazságszolgáltatás változatlanul a társadalmi béke és a gazdasági prosperitás egyik sarokköve.” – írja a Kúria Polgári Kollégiumának bír

2020. szeptember 10.

Tánczos Rita: A tanító munkakörénél többletelvárások érvényesülnek

A pedagógus munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely alkalmas a munkáltató jó hírnevének, gazdasági érdekeinek vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére – fejtette ki a Kúria Munkaügyi Részkollégiumának vezetője

2020. szeptember 7.

Oldalak