Aktualitások
A Kúria határozata szerint a transzferárazás kérdése az alapul szolgáló tényállás függvényében lehet szakkérdés és lehet tisztán jogkérdés
Tájékoztató a Kúria Kfv.I.35.550/2018/12. számú ügyében hozott határozatról.
A transzferárazás kérdése az alapul szolgáló tényállás függvényében lehet szakkérdés és lehet tisztán jogkérdés. Az eljárás tárgya nem az alapul szolgáló jogviszonyok minősítése, hanem az adott ügylet paramétereihez legközelebb álló jogviszonyokra alkalmazott ellenérték meghatározása. ...
A Kúria határozatot hozott piaci ár megállapítása iránti kérelemmel kapcsolatos ügyben
Tájékoztató a Kúria Kfv.I.35.504/2018/6.számú határozatáról.
A szokásos piaci árat egyoldalú eljárás keretében megállapító határozatban megadott tartományban kijelölt szokásos piaci ár esetén a tartományon kívül alkalmazott ellenértéknél nemcsak a hozzá legközelebb eső szélső értékre, hanem a tartomány bármely elemére történhet korrekció. ...
Darák Péter: „A bíró Magyarországon élvez akkora szabadságot, hogy mindig az erkölcsi felfogásának megfelelő döntést hozzon”
Az erkölcs és a jog közötti kapcsolatról adott interjút Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke és dr. Erdő Péter bíboros, esztergom - budapesti érsek a Válaszonline hírportálnak. A beszélgetés 2019. december 9-én jelent meg. A legfőbb bírói fórum vezetője az interjúban kifejtette: „a bírói szubjektum általában egy közös társadalmi felfogáson és értékítéleten alapul ...
Határozott idejű kormányzati szolgálati viszony megszüntetése tárgyában döntött a Kúria
Tájékoztató a Kúria határozatáról a Mfv.II.10.160/2019. számú ügyben.
A felperes 2009 januárjában létesített határozott időtartamra közszolgálati jogviszonyt az alperes jogelődjével egy tartósan távollévő köztisztviselő helyettesítésére. Rögzítették azt is, hogy a határozott idő lejártával a közszolgálati jogviszonya megszűnik. Ezt követően hat alkalommal módosították a köztisztviselő (később kormánytisztviselő) kinevezésének határozott időt kikötő rendelkezését azzal, hogy a foglalkoztatására mindig más távollévő kormánytisztviselő helyettesítése miatt került sor ...
A Kúria határozata balesettel okozati összefüggésben álló kár, valamint sérelemdíj megfizetésére irányuló kérelemmel kapcsolatos perben
Tájékoztató a Kúria Pfv.III.21.488/2018. számú elvi ügyében meghozott ítéletéről.
Az alperes a felelősségbiztosítója annak a különleges tűzoltó szerkocsinak, ami 2014. július 7-én lakott területen, megkülönböztető fény- és hangjelzés egyidejű használata mellett, egy többsávos út egyenesen haladó forgalmi sávjában közlekedett. Egy jelzőlámpás kereszteződéshez érve a fényjelző piros jelzése mellett haladt tovább. A kereszteződésben a tűzoltó szerkocsi haladási irányára merőleges úton – mely az adott irányban kétsávos volt – egy személygépkocsi kívánt egyenesen áthaladni a külső sávban. Ennek vezetője észlelte a megkülönböztető fény- és hangjelzést és a jelzőlámpa zöld jelzése ellenére nem indult el, a tűzoltó szerkocsi áthaladására várakozott ...
Kormánytisztviselői döntőbizottság határozatának felülvizsgálata tárgyában hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.513/2018. számú ügyről.
A döntés elvi tartalma:a munkakör betölthetősége és a munkakör megfelelősége nem azonos fogalmak, így amennyiben a munkáltató egyoldalú kinevezés-módosítással a felperes munkakörét megváltoztatja, a munkaköri leírás és a ténylegesen végzett tevékenység alapján állapítható meg, hogy az új munkakör megfelel-e az állami tisztviselő iskolai végzettségének, szakképzettségének, vagy szakképesítésének, szakmai tapasztalatának [Áttv. 7. § (7) bekezdés] ...
Jogellenes jogviszony megszüntetés jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.036/2019. számú ügyről.
A felperes 2012. július 18-tól állt az alperes alkalmazásában. Munkaviszonyát az alperes 2013. március 18-án felmondással szüntette meg. Az előzményi eljárásban a másodfokú bíróság jogerős közbenső ítéletével a felmondás jogellenességét megállapította. A felperes a keresetében a jogellenes felmondáshoz fűződő jogkövetkezmények alkalmazását, az alperes a kereset elutasítását kérte ...
Összefogás a közélet tisztasága érdekében
A korrupció ellen társadalmi összefogásra van szükség a közélet tisztasága érdekében – hangsúlyozzák Magyarország állami szerveinek vezetői. A Belügyminisztérium, a Kúria, az Állami Számvevőszék, a Legfőbb Ügyészség, az Országos Bírósági Hivatal, a Közbeszerzési Hatóság és a Magyar Nemzeti Bank közösen értékelte az elmúlt év korrupcióellenes tevékenységét 2019. december 4-én a budapesti Igazságügyi Palotában. ...
Wlassics Gyula munkásságát méltatta a Kúria elnöke
A közigazgatási perrendtartás hatályba lépése óta felmerült kérdésekre keresték a választ a szakemberek az Országos Bírósági Hivatal (OBH) két napos szakmai konferenciáján 2019. december 3-4-én, Budapesten. A tanácskozás szervezésében a Közigazgatásjogi Eljárásjogi Egyesület is részt vett, a Kúria és a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete is támogatta. ...
SAJTÓMEGHÍVÓ
Jelentős lépéseket tesznek az állami szervek Magyarországon a közélet tisztasága és az átláthatóság erősítése érdekében. Az Állami Számvevőszék, a Belügyminisztérium, a Közbeszerzési Hatóság, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség, a Magyar Nemzeti Bank és az Országos Bírósági Hivatal vezetői hagyományosan közösen értékelik intézményeik éves korrupcióellenes tevékenységét 2019. december 4-én, a Kúrián. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENSZAKMAI TESTÜLETEK ÁLLÁSFOGLALÁSAISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK