Aktualitások
Az arra nem jogosulttól származó speciális illetékességi szabály alkalmazása iránti indítvány elbírálása
Az arra nem jogosulttól származó speciális illetékességi szabály alkalmazása iránti indítvány elbírálása
Tájékoztató a Kúria Bkk.I.85/2020. számú jelentős ügyben 2020. január 30-án hozott határozatáról:
Az elítélt az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekre hivatkozással a büntetés-végrehajtási intézethez intézett – 2018. április 5. napján kelt és ugyanaznap érkezett – beadványában kártalanítási igényt terjesztett elő az általa 2016. március 22. napjától 2016. május 23. napjáig, illetve 2017. február 7. napjától 2017. február 27. napjáig és 2017. március 7. napjától 2017. április 12. napjáig az e bv. intézetben, továbbá a 2016. augusztus 2. napjától 2016. május 23. napjáig, a 2016. május 30. napjától 2016. december 7. napjáig, a 2017. február 7. napjától 2017. február 27. napjáig és a 2017. március 7. napjától 2017. április 12. napjáig a fiatalkorúak bv. intézetében, valamint a 2016. február 18. napjától 2016. március 21. napjáig, a 2016. május 23. napjától 2016. május 30. napjáig és 2017. február 27. napjától 2017. március 6. napjáig a J. Megyei Bv. Intézetben töltött fogvatartásának időszakára ...
Az arra nem jogosulttól származó speciális illetékességi szabály alkalmazása iránti indítvány elbírálása
Csupán a kár megtérülésének lehet tekinteni, ha a csalással kapott kölcsönt részlegesen visszafizetik
Csupán a kár megtérülésének lehet tekinteni, ha a csalással kapott kölcsönt részlegesen visszafizetik
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.860/2019. számú jelentős ügyben 2020. január 21-én hozott határozatáról:
A járásbíróság a 2017. december 8. napján kihirdetett ítéletével az I. rendű terheltet 2 rendbeli folytatólagosan elkövetett csalás bűntette [Btk. 373. § (1) bekezdés, (2) bekezdés bc) pont, (5) bekezdés b) pont – tényállás I/1. és I/2. pont] és hamis magánokirat felhasználásának vétsége (Btk. 345. § – tényállás I/2. pont) miatt – halmazati büntetésül – 2 év, végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett börtön fokozatú szabadságvesztésre és 540 napi tétel, napi tételenként 1.000 forint, összesen 540.000 forint pénzbüntetésre ítélte azzal, hogy végrehajtásának elrendelése esetén a (szabadságvesztés) büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható legkorábban feltételes szabadságra. Rendelkezett továbbá a pénzbüntetés esetleges átváltoztatásáról, a polgári jogi igényről, a zár alá vételről és a bűnügyi költségről ...
Csupán a kár megtérülésének lehet tekinteni, ha a csalással kapott kölcsönt részlegesen visszafizetik
Előkészítő ülésen törvénysértő büntetés kiszabása
Előkészítő ülésen törvénysértő büntetés kiszabása
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.271/2019. számú jelentős ügyben 2020. január 21-én hozott határozatáról:
A törvényszék a 2019. április 24. napján tartott előkészítő ülésen meghozott, kihirdetett és fellebbezés hiányában aznap jogerős ítéletével a LXXXII. rendű terheltet felbujtóként elkövetett költségvetési csalás bűntette [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 396. § (1) bekezdés a) pont, (5) bekezdés b) pont], költségvetési csalás bűntette [Btk. 396. § (1) bekezdés a) pont, (4) bekezdés b) pont], 2 rendbeli folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége (Btk. 345. §) és 8 rendbeli felbujtóként elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége (Btk. 345. §) miatt – halmazati büntetésül – 1 év 4 hónap, végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ...
Előkészítő ülésen törvénysértő büntetés kiszabása
A haszonélvezeti jog csak akkor jelenthet megfelelő vagyont, ha ténylegesen releváns anyagi hasznot biztosít
A haszonélvezeti jog csak akkor jelenthet megfelelő vagyont, ha ténylegesen releváns anyagi hasznot biztosít
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.236/2019. számú jelentős ügyben 2020. január 21-én hozott határozatáról:

A járásbíróság a 2018. október 29. napján kihirdetett ítéletével a X. rendű terheltet társtettesként elkövetett költségvetési csalás bűntette [Btk. 396. § (1) bekezdés a) pont, (4) bekezdés b) pont] miatt 2 év, 4 év próbaidőre felfüggesztett börtön fokozatú szabadságvesztésre és 400 napi tétel, napi tételenként 5.000 forint, összesen 2.000.000 forint pénzbüntetésre ítélte azzal, hogy végrehajtásának elrendelése esetén legkorábban a szabadságvesztés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Rendelkezett továbbá pártfogó felügyelet elrendeléséről, a pénzbüntetés esetleges átváltoztatásáról és a lefoglalt bűnjelekről. ...
A haszonélvezeti jog csak akkor jelenthet megfelelő vagyont, ha ténylegesen releváns anyagi hasznot biztosít
Önálló tettesnek minősül, aki más személyt a sértettre lök és ezzel testi sértést követ el
Önálló tettesnek minősül, aki más személyt a sértettre lök és ezzel testi sértést követ el
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.100/2019. számú jelentős ügyben 2020. január 21-én hozott határozatáról:

A járásbíróság a magánvádló magánvádja alapján eljárva a 2018. január 17. napján tartott tárgyaláson kihirdetett ítéletével az I. rendű terheltet bűnösnek mondta ki testi sértés vétségében [Btk. 164. § (1) és (2) bekezdés]. Ezért őt egy évre próbára bocsátotta. A járásbíróság a II. rendű terheltet jogerősen felmentette az ellene társtettesként elkövetett könnyű testi sértés vétsége [Btk. 164. § (1) és (2) bekezdés] miatt emelt vád alól. ...
Önálló tettesnek minősül, aki más személyt a sértettre lök és ezzel testi sértést követ el
A Kúria határozatot hozott rendkívüli felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában
A Kúria határozatot hozott rendkívüli felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.127/2019. számú ügyről
A felperes 1992. április 1-jével létesített munkaviszonyt az alperessel, 1999. július 1-től ügyvezető igazgató volt. A Kúria az Mfv.I.10.763/2016/4. számú közbenső ítéletével a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és megállapította, hogy az alperes által 2007. május 2-ai keltezéssel kiadott rendkívüli felmondás jogellenes ...
A Kúria határozatot hozott rendkívüli felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában
Könyvbemutató a Kúria 2020. évi első Teljes Ülésén
Könyvbemutató a Kúria 2020. évi első Teljes Ülésén
Az idei év első Teljes Ülését tartotta a Kúria 2020. február 10-én a legfőbb bírói fórum dísztermében. Dr. Darák Péter a tanácskozás elején köszöntötte a Kúriára újonnan kirendelt bírákat és nyilvánosan megköszönte dr. Székely Ákos és dr. Wellmann György leköszönő kollégiumvezetők munkáját ...
Könyvbemutató a Kúria 2020. évi első Teljes Ülésén
A Kúria határozatot hozott a munkavállaló elszámolási kötelezettségéről, ha a munkaviszony az elszámolási időszak előtt megszűnik
A Kúria határozatot hozott a munkavállaló elszámolási kötelezettségéről, ha a munkaviszony az elszámolási időszak előtt megszűnik
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Mfv.II.10.199/2019. számú ügyben.
A döntés elvi tartalma: Az Mt. 95. § (4) bekezdésében szabályozott munkaviszony megszüntetési esetekben, azaz olyanokban, amelyekben a munkaviszony megszüntetésére vagy megszűnésére a munkavállaló érdekkörében felmerült okból kerül sor, az Mt. csak a tényleges munkavállalói teljesítésnek megfelelő díjazást biztosít. ...
A Kúria határozatot hozott a munkavállaló elszámolási kötelezettségéről, ha a munkaviszony az elszámolási időszak előtt megszűnik
Harmadfokú eljárásra bíróság kijelöléséről döntött a Kúria
Harmadfokú eljárásra bíróság kijelöléséről döntött a Kúria
A Kúria a 2020. február 5-én meghozott végzésével (Bkk.III.151/2020.) a csődbűncselekmény miatt O.J.L. és társai ellen a Szegedi Ítélőtáblán bűnügyi felügyelet megszünetése tárgyában folyamatban lévő büntetőügyben a Szegedi Ítélőtábla bíráinak elfogultsági bejelentése miatt az ügy elbírálásából a Szegedi Ítélőtáblát kizárta. A kizárással egyidejűleg a bűnügyi felügyelet megszüntetése miatt bejelentett fellebbezés elbírálására és a másodfokú felmentő ítélet elleni fellebbezés folytán a harmadfokú eljárásra a Pécsi Ítélőtáblát kijelölte. ...
Harmadfokú eljárásra bíróság kijelöléséről döntött a Kúria
Dr. Vaskuti András: A büntetések egyre elkerülhetetlenebbé és gyorsabbá váltak
Dr. Vaskuti András: A büntetések egyre elkerülhetetlenebbé és gyorsabbá váltak
A Kúria Büntető Kollégiumának bírájával készített interjút a Pesti Hírlap. Dr. Vaskuti András elmondta, hogy a magyar büntetéskiszabási gyakorlat jelentősen nem tér el az európai átlagtól. Ugyanakkor Európában nyugatról kelet felé haladva érzékelhetően szigorodnak a büntetések. Rávilágított, olyan ítéletet hozni, amivel mind a társadalom egésze, mind az ügyben érintettek és a nemzetközi közvélemény azonos módon egyetért, nem lehetséges. ...
Dr. Vaskuti András: A büntetések egyre elkerülhetetlenebbé és gyorsabbá váltak
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENSZAKMAI TESTÜLETEK ÁLLÁSFOGLALÁSAISAJTÓ, KÖZLEMÉNYEK, MÉDIAKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓK, ELÉRHETŐSÉGEKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK