Aktualitások
Tárgyalási regisztráció a Pfv.I.21619/2018-as számú „devizahiteles” ügyben
A Kúria nyilvános tárgyalást tart a Pfv.I.21619/2018-as számú perben. Az ügy tárgya: végrehajtással kapcsolatos ügy. A tárgyalás időpontja: 2019. február 27. 09:00 óra, helye: a Kúria 9-es tárgyaló (1055 Budapest, Markó utca 16.) ...
A Kúria ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos ügyben hozott határozatot
Tájékoztató a Kfv.VI.37.050/2018. számú jelentős ügyben hozott döntésről. Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességében bízó, ellenérték fejében tulajdonjogot szerző személy jogerősen bejegyzett tulajdonjoga – hozzájárulása hiányában – helyesbítés jogcímén közigazgatási eljárás eredményeként nem törölhető ...
Öregségi nyugdíj megállapítása iránti ügyben hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a 2018. december 3. napján tárgyaláson elbírált, Mfv.III.10.094/2018. számú ügyben.
Az alperes határozatával a felperes részére 2016. július 8-tól havi 89.700 forint öregségi nyugdíjat állapított meg. A másodfokú társadalombiztosítási szerv az elsőfokú határozatot megváltoztatta, a felperes jogosultságát azonos naptól – a kereseti adatok módosítására és további 1 nap szolgálati idő elismerésére tekintettel – 99.375 forintban állapította meg ...
Öregségi nyugdíj megállapítása iránti ügyben hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a 2018. december 3. napján tárgyaláson elbírált, Mfv.III.10.094/2018. számú ügyben.
Az alperes határozatával a felperes részére 2016. július 8-tól havi 89.700 forint öregségi nyugdíjat állapított meg. A másodfokú társadalombiztosítási szerv az elsőfokú határozatot megváltoztatta, a felperes jogosultságát azonos naptól – a kereseti adatok módosítására és további 1 nap szolgálati idő elismerésére tekintettel – 99.375 forintban állapította meg ...
Darák Péter: „A Kúrián egy olyan belső műhelyt alakítottunk ki, ami segíthet a bíráknak”
Interjút adott a Kúria elnöke a Mandiner hírportál Precedens című rovatának. A 2019. február 15-én megjelent beszélgetésben dr. Darák Péter beszélt a bírói hivatás rendszerváltást követő változásáról, az új eljárásjogi szabályok újításairól és a Kúrián kialakított szakmai műhely fontosságáról is ...
A Kúria határozatában megállapította üzleti titok megsértése miatt indított perben a közbenső ítélettel kapcsolatos követelményeket
Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.834/2018/4. számú egyedi ügyben hozott határozatáról. A felperesi gazdasági társaság műszaki-gazdasági-szervezési ismeretei (know-how) mint üzleti titka megsértése miatt indított pert, amelyben a bíróság jogerős ítéletével a keresetet elutasította. ...
Az új büntetőeljárási törvény a részleges megalapozatlanság másodfokon történő kiküszöbölésének lehetőségét teljes körben biztosítja
Tájékoztató a Kúria Bhar.III.1.436/2018. számú jelentős ügyben 2019. január 21-én hozott hatályon kívül helyező végzés elleni fellebbezéseket elbíráló végzéséről. ...
A hatályon kívül helyező végzés elleni fellebbezés lehetőségei a törvényben szigorúan meghatározottak, azok köre nem bővíthető
Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.506/2018. számú jelentős ügyben 2019. január 9-én hozott határozatáról: A Kúria a Be. 628. § (1) bekezdés b) pontja alapján tanácsülésen eljárva, a 626. §-ra figyelemmel az 597. § (1) bekezdése alapján a harmadfokú bíróság hatályon kívül helyező végzése ellen bejelentett fellebbezéseket elutasította. ...
A Kúria határozata tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény tárgyában
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.026/2018. számú jelentős ügyben 2019. január 8-án hozott határozatról: Az 1978. évi IV. törvény 210. §-a szerint a tizenkettedik életévét be nem töltött személyt védekezésre képtelennek kellett tekinteni. A Btk. 197. § (1) bekezdésébe ütköző, a (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette megvalósulása esetén a minősítésnek nem feltétele, hogy az elkövető a cselekményt erőszakkal vagy az élet, testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel kövesse el. Jelentősége annak van, hogy a sértett a cselekmény elkövetésekor még nem töltötte be a tizenkettedik életévét. ...
Tárgyalási regisztráció a Gfv.30212/2018-as számú „devizahiteles” ügyben
A Kúria nyilvános tárgyaláson hirdet határozatot a Gfv.30212/2018-as számú perben. Az ügy tárgya: szerződéses jogviszonyból származó kötelmi per. A határozathirdetés időpontja: 2019. február 19. 10óra30perc, helye: a Kúria díszterme (1055 Budapest, Markó utca 16.). ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENTANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK