Aktualitások
A Kúria Közigazgatási- Munkaügyi Kollégiumának tanácsa határozatot hozott egyenlő bánásmód megsértésével kapcsolatos ügyben
Tájékoztató a Kúria 2019. május 15-én, tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.498/2018. számú ügyéről sérelemdíj megfizetése tárgyában. A döntés elvi tartalma: I. A fél az Egyenlő Bánásmód Hatóság diszkriminációt megállapító határozatával valószínűsítheti, hogy a munkaviszony létesítése során hátrány érte azon pályázókkal szemben, akik nem rendelkeznek védett tulajdonsággal. ...
A Kúria határozata munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt folyamatban volt ügyről
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2019. május 22-én tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.473/2018. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában. A peres felek között biztonsági tevékenység ellátására megbízási szerződések jöttek létre. A felperes megbízottként vállalta, hogy biztonságtechnikai feladatokat lát el, illetve biztonságtechnikai berendezéseket működtet, az alperes pedig azt, hogy a határozott időtartamra, összességében 2.100.000,- Ft megbízási díjat fizet teljesítésigazolás alapján a felperesnek. ...
A Kúria határozatot hozott súlyos veszélyeztetéssel kapcsolatos ügyben
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2019. május 29-én hozott tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.421/2018. számú ügyről közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata tárgyában. ...
A Kúria határozatának összefoglalója köztisztviselő felmentése és jogkövetkezményei tárgyban
Tájékoztató a Kúria 2019. május 8-án tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.409/2018. számú ügyéről. A döntés elvi tartalma: az illetményszámfejtő rendszer a munkáltatói intézkedés közlésének, rögzítésének adminisztratív eszköze, a hatályosan közölt, azonban jogellenes intézkedést az abban történő rögzítés utóbb jogszerűvé nem teheti [Kttv. 63. § (3) bekezdés, Ávr. 62/B. § (1) bekezdés d) pont, 62/G. §]. ...
A Kúria határozatot hozott kényszerintézkedés szabályainak megszegése és bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak megsértésével kapcsolatos ügyben
Tájékoztató a Kúria 2019. június 2-án hozott, Bpkf.II.528/2019. számú jelentős ügyben hozott határozatáról: Ha a bűnügyi felügyelet alatt álló vádlott a kényszerintézkedés szabályainak megszegésével más helységbe távozik, letartóztatása rendelhető el egyrészt a megszökés ténye alapján, másrészről a bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak megsértése miatt. ...
Nagy többséggel fogadta el az Országgyűlés a Kúria elnökének beszámolóját
151 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az Országgyűlés elfogadta dr. Darák Péter 2017. évi beszámolóját a Kúria jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében elvégzett tevékenységéről 2019. június 25-én. ...
Megjelent a Kúria 2018-as Évkönyve
2018-as év az Új Szabályok Alkalmazásának Éve – írja dr. Darák Péter a Kúria most megjelent új Évkönyvében. A Kúria elnöke köszöntőjében az új eljárásjogi szabályok alkalmazásáról értekezik. Az Évkönyv előszavát dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke írta. ...
A Kúria ítéletet hozott a hálózati engedélyes tájékoztatási kötelezettség tárgyában felhasználóváltás esetén
Tájékoztató a Kúria Kfv.II.37.559/2018/5. számon hozott határozatáról. A Kúria a ítéletében kimondta, hogy a hálózati engedélyesnek tájékoztatási, hiánypótlási kötelezettsége van a hozzá átadás-átvételi jegyzőkönyvvel és felhasználóváltási szándékot tartalmazó e-mailben bejelentett felhasználóváltás esetén az új felhasználó irányában. Az engedélyes nem hivatkozhat az új felhasználó mulasztására, ha maga nem tesz eleget az új felhasználó irányában a tájékoztatási, hiánypótlási kötelezettségének a hozzá tett bejelentés kapcsán. ...
Kónya István: A bírói döntésnek értékrendet is kell közvetítenie
Szükségessé válhat az óvadék kiszabását érintő bírósági döntések gyakorlatának vizsgálatára – mondta a Kúria elnökhelyettese a Kossuth Rádiónak adott interjújában. Dr. Kónya István a Vasárnapi újság című műsornak nyilatkozott 2019. június 23-án, beszélt a feltételes szabadságra bocsátás bírói gyakorlatáról is. ...
Gombos Katalin: Kedvező lehet a devizahiteleseknek a Konzultációs Testület két állásfoglalása
Sajtó-háttérbeszélgetésen számolt be a Kúria Polgári Kollégiumának szóvivője az ún. devizahiteles érvénytelenségi perek jogalkalmazói gyakorlatát vizsgáló Konzultációs Testület legutóbbi üléséről 2019. június 20-án. Dr. Simonné dr. Gombos Katalin interjút adott a Magyar Nemzet napilapnak és az MTI-nek. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENTANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK