Bíróságok Napja

Dátum

„Az elmúlt évet a Kúrián a „jogegység évének” neveztük, mivel 2021-ben az ítélkezés olyan módszerekkel és gyakorlattal gazdagodott, amelyek világosan és egyértelműen a jogegységet tartották szem előtt” – emelte ki köszöntőjében a Kúria elnöke, a Bíróságok Napjának központi ünnepségén, július 15-én. Dr. Varga Zs. András önmagában is jelentős értéknek nevezte az egységes bírósági gyakorlatot, amelynek köszönhetően hatékonyabban, eredményesebben tudjuk ellátni alkotmányos feladatainkat. A Kúriát és a magyar igazságszolgáltatást európai és nemzetközi környezetben vizsgálva aláhúzta a Kúria kiegyenlítő, közvetítő szerepének felerősödését.

A nemzetközi intézmények és tagállamok közötti hatásköri vitákról és a bírói függetlenség kérdésköréről szólva történelmi hagyományainkra, az idén 800 éves Aranybulla örökségére és a közelmúlt, a rendszerváltás tapasztalataira építve az intézményi állandóság és a személyes kötelezettségek mellett tett hitet.

Az Országos Bírósági Hivatal aulájában megtartott eseményen kiemelkedő igazságszolgáltatási tevékenységük, példamutató életpályájuk elismeréseként több kúriai bíró és igazságügyi alkalmazott vehetett át kitüntetést.

Az Országos Bírói Tanács a Magyar Királyi Kúria egykori elnökének emlékére alapított legrangosabb szakmai elismerést, a Juhász Andor-díj arany fokozatátadományozta dr. Harter Mária Aranka, a Kúria tanácselnöke, kúriai tanácsos részére.

A Juhász Andor-díj ezüst fokozatát vehette át dr. Csőke Andrea, a Kúria bírája, kúriai tanácsos, dr. Kiss Gábor, a Kúria bírája, igazságügyi főtanácsos és dr. Kocsis Ottilia, a Kúria bírája.

A Juhász Andor-díj bronz fokozatában Schulz Oszkárné, a Kúria tisztviselője, tanácsos részesült.

Az OBT 2022. július 15-ei hatállyal Horváth Anita, a Kúria bírósági ügyintézője részére főtanácsosi címet adományozott.

Az elismerésekhez ezúton is gratulálunk!

Budapest, 2022. július 18.

A Kúria Kommunikációs Osztálya