Beadvány gyülekezési jogorvoslati ügyekben

Tájékoztató
a honlapon gyülekezési ügyekben

2020. április 1. napjától az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény 206. §-ával módosított Kp. 12. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a Kúria első és végső fokon jár el – feloszlatás kivételével – a gyülekezési joggal kapcsolatos eljárásban. A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 15. § (4) bekezdése szerint a Kúria a jogorvoslatról a kérelem beérkezésétől számított három napon belül határoz. A jogorvoslati kérelmet a 2018. LV. törvény 15. § (2) bekezdése szerint a gyülekezési hatóságnál kell előterjeszteni. A rövid elbírálási határidőre figyelemmel a folyamatban lévő ügyhöz kapcsolódó beadvány a gyulekezesifelulvizsgalat@birosag.hu e-mail címre is előterjeszthető elektronikus dokumentumként. A jogorvoslati eljárásra a Kp. szabályai az irányadók.

 

Gyülekezési jogorvoslati ügyekben hozott határozatok