Kereső

Például 03/23/2019
Például 03/23/2019
Dátum Sajtó Kollégium Ügyek Cím
2019. március 22. Sajtóközlemények, hírek - - Darák Péter: El kell fogadnunk a jog igazságosságát
2019. március 20. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a munkavállalói azonnali hatályú felmondás jogszerűsége és jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatról
2019. március 20. Sajtóközlemények, hírek - - Rangos elismerésben részesült dr. Kovács Zsuzsanna kúriai bíró
2019. március 19. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Egyedi ügyek A Kúria döntést hozott szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perben
2019. március 19. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek A munkáltatói szabályzat közlése megvalósul a szabályzat helyben szokásos és általában ismert módon történő közzétételével, amelyre sor kerülhet a munkáltatónak a munkavállalók által ismert és hozzáférhető belső intranetes felületén
2019. március 19. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzésre irányuló egyszerűsített foglalkoztatás tárgyában hozott határozatról
2019. március 18. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek A Kúria határozatot hozott fiatalkorú elkövetők próbára bocsátása tárgyában folyamatban volt ügyben
2019. március 18. Sajtóközlemények, hírek - - A Kúria közleménye az Európai Unió Bíróságának „Dunai-ügyben” hozott határozatáról
2019. március 18. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek A Kúria Büntető Kollégiuma határozatot hozott kényszerintézkedés alkalmazásának indokoltságát vizsgáló ügyben
2019. március 18. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek A Kúria határozata büntetés-végrehajtási bírói ügydöntő végzés tárgyában
2019. március 18. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Nyugdíjasnak minősülő munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése tárgyában döntött a Kúria
2019. március 18. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek A Kúria Büntető Kollégiuma felszámolási eljárás során elkövetett csődbűntett tárgyában hozott határozatot
2019. március 18. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Céljuttatás -tartalma szerint prémium- megfizetéséről döntött a Kúria
2019. március 13. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Az egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló eljárásban lehetőség van annak meghatározására, hogy az adózó adószám kiváltására köteles-e és ennek elmaradása esetén a megfelelő szankció alkalmazása jogszerű
2019. március 13. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Egyedi ügyek A Kúria határozatot hozott az Áfa tv. 55. § (2) bekezdésében szabályozott feltételek teljesülése esetén végrehajtott számla korrekció tárgyában
2019. március 12. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek A Kúria határozatot hozott fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése tárgyában
2019. március 12. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek A Kúria határozatot hozott készenléti díj megfizetése iránt indult perben
2019. március 12. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Kúriai döntés a használati tilalom építési tevékenység körén túlra történő kiterjesztésének korlátozásáról
2019. március 12. Sajtóközlemények, hírek - - Alkotmányos identitás – európai csúcskonferencia az Alkotmánybíróság szervezésében
2019. március 12. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek A Kúria határozatot hozott falugondnoki (tanyagondnoki) szolgáltatással kapcsolatos mintaperben

Oldalak