Kereső

Például 10/01/2020
Például 10/01/2020
Dátum Sajtó Ügytípus Ügyek Cím
2020. szeptember 28. Sajtóközlemények, hírek - Megmutatni az igazság feltételeit és ismérveit – Zsebkönyv jelent meg a Kúriáról
2020. szeptember 25. Sajtóközlemények, hírek - A közigazgatási bíróság illetékességének megállapításáról hozott jogegységi határozatot a Kúria
2020. szeptember 24. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Megtagadta a felülvizsgálatot a Kúria a Néprajzi Múzeum volt műemléképületének a kiürítése tárgyában
2020. szeptember 24. Sajtóközlemények, hírek - Változás a Kúria ügyfélfogadási és belépési rendjében
2020. szeptember 23. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek Közalkalmazott rendkívüli felmentése jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. szeptember 23. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. szeptember 23. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Jogegységi határozat: termőföld kisajátítása esetén a kisajátítási eljárásban a haszonbérlőnek kártalanítás közvetlenül nem állapítható meg
2020. szeptember 22. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek A titkos információgyűjtés útján szerzett adatok a cégekkel szemben felhasználhatóak, azonban a tisztességes eljárás szabályainak mindenképpen érvényesülnie kell
2020. szeptember 21. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Egyedi ügyek A felperes által előterjesztett megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmet a társadalombiztosítási szerv elutasította az előírt mértékű biztosításban töltött idő hiánya miatt
2020. szeptember 21. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek Közszolgálati jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésének elmulasztása nem eredményezi a kinevezés érvénytelenségét
2020. szeptember 21. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Egyedi ügyek Ideiglenes özvegyi nyugdíjra való jogosultságot nem lehet kizárni önmagában amiatt, mert a jogszerző az utolsó másfél évben gyermekénél élt
2020. szeptember 21. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek Biztosítási időt keletkeztető ellátás folyósítása ügyében hozott határozatot a Kúria
2020. szeptember 21. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Egyedi ügyek Balesettel okozott egészségkárosodás okán rokkantsági ellátás megtérítésére felterjesztett keresetlevéllel kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria
2020. szeptember 21. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Egyedi ügyek Kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. szeptember 21. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Egyedi ügyek Különleges bevetési pótlék kifizetésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria
2020. szeptember 15. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Egyedi ügyek Tájékoztató a vallási szervezet adatkezelési gyakorlatának vizsgálata során felmerülő jogkérdésekről
2020. szeptember 14. A Kúria a médiában - Tánczos Rita: A Kúrián zökkenőmentesen zajlott a strukturális átalakulás a munkaügyi ítélkezés terén
2020. szeptember 10. A Kúria a médiában - Osztovits András: „A digitális bíróságok és az online bíróságok nem egymást kizáró, hanem egymást feltételező fórumok”
2020. szeptember 7. A Kúria a médiában - Tánczos Rita: A tanító munkakörénél többletelvárások érvényesülnek
2020. szeptember 4. Sajtóközlemények, hírek - Darák Péter: a koronavírus-járvány elősegítette a technológiai innovációs fejlesztéseket az igazságszolgáltatásban is

Oldalak