Kereső

Például 07/10/2020
Például 07/10/2020
Dátum Sajtó Kollégium Ügyek Cím
2020. július 10. A Kúria a médiában - - Jogegységi panaszok - szükség lehet néhány szabály pontosítására a jogalkotó részéről
2020. július 9. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Tűzkár folytán vagyonbiztosítási szerződés alapján kártérítés megfizetése tárgyában indult ügyben hozott határozatot a Kúria
2020. július 9. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Tájékoztató az azonnali jogvédelem elbírálásának szempontjairól teljes készpénzállomány zárolása esetén
2020. július 9. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai elektronikus kapcsolattartás esetén
2020. július 9. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Szülés utáni kórházi kezeléssel kapcsolatos egészségkárosodás miatti kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. július 9. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Jogalap nélküli gazdagodás, kártérítés és egyebek iránti kiemelt egyedi ügyben hozott határozatot a Kúria
2020. július 9. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Súlyos egészségromlás miatti nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. július 8. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai elektronikus kapcsolattartás esetén: a felperesi jogi képviselő felelősségi körébe tartozik az elektronikus kapcsolattartásával összefüggő, megfelelő ügyviteli rend kialakítása
2020. július 2. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Szerződésszegéssel okozott kár megtérítése iránti perben hozott határozatot a Kúria
2020. július 1. Sajtóközlemények, hírek - - A (nyilvános) tárgyalások számának csökkentését szorgalmazza a Kúria
2020. július 1. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A Kúria határozatának tárgya a bíróság illetékessége közigazgatási perben, ha a vitatott közigazgatási tevékenységet utolsó fokon megvalósító szerv több megyére illetékes
2020. július 1. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Ha az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv országos illetékességgel eljárva hozott döntést, a döntésével szemben indított közigazgatási perben a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes
2020. június 29. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A pénzforgalmi szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének teljesítési módja a keretszerződés kötelező eleme
2020. június 26. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Megbízási díj iránt indult perben hozott határozatot a Kúria
2020. június 26. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Mezőgazdasági termékértékesítési szerződésből származó követelés iránti perben hozott határozatot a Kúria
2020. június 25. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Csomagátvizsgálással kapcsolatos adatkezelés jogellenessége miatti sérelemdíj tárgyában döntött a Kúria
2020. június 25. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Össz-szervezeti egészségkárosodása miatti, nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. június 25. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Azonnali hatályú felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. június 24. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Az élhet a perbe lépés jogával, akinek az ügyféli érintettsége a közigazgatási határozattal összefüggésben fennáll
2020. június 24. Sajtóközlemények, hírek - - Böszörményiné dr. Kovács Katalin a Kúria elnökhelyettese július 1-től

Oldalak