Sajtó kereső

Például 04/01/2023
Például 04/01/2023
Dátum Sajtó Ügytípus Ügyek Cím
2021. március 24. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Tájékoztató közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog megsértése tárgyában indult perben hozott döntésről
2021. március 11. Sajtóközlemények, hírek - Új kollégiumvezetők a Kúrián
2021. március 7. Sajtóközlemények, hírek - A szigorított védekezés ideje alatt érvényesülő intézkedésekről
2021. március 2. Sajtóközlemények, hírek - A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet hatálya alatt előterjesztett igazolási kérelem
2021. február 25. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése jogszerűségének tárgyában hozott határozatot a Kúria
2021. február 22. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Összefonódás-bejelentési ügyben hozott versenyhivatali határozat semmisségéről döntött a Kúria
2021. február 17. Sajtóközlemények, hírek - Varga Zs. András: az igazságszolgáltatásnak minden külső hatalmi befolyástól függetlenül kell működnie
2021. február 17. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek A semmis szerződés kártérítési jogkövetkezményére irányadó anyagi jogi szabály meghatározása
2021. február 8. A Kúria a médiában - Varga Zs. András: „Az elnöki hivatal jelentős igazgatási hatásköröket jelent”
2021. február 3. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek Közalkalmazotti jogviszony próbaidőn belüli megszüntetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
2021. február 3. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek Joggal való visszaélésnek minősítette a Kúria a munkáltató felmondását a nyugdíjasnak minősülő felperessel szemben
2021. február 3. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek Hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetésének jogszerűsége tárgyában döntött a Kúria
2021. február 2. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek A médiaszolgáltató eleget tesz a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének, ha legalább utalásszerűen informálja a közönséget a téma szempontjából jelentős ellentétes álláspontok létezéséről
2021. február 2. Sajtóközlemények, hírek - Országbírói Értekezlet 160. évfordulója – az ország szuverenitásának sarokköve
2021. február 1. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek A költséghatékony közszolgáltatás biztosításának elve a teljes eszközrendszer, valamennyi projektelem működtetése kapcsán irányadó
2021. január 29. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Egyedi ügyek A jogi személy vezető tisztségviselőjének megbízatása nem a nyilvántartásba történő bejegyzéssel, hanem a tisztség elfogadásával keletkezik
2021. január 29. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Egyedi ügyek Ha az adóhatósági határozattal kapcsolatos jogvita a felszámolás alatt álló felperes vagyonát érinti, a közigazgatási perben is csak a csődtörvény szerinti képviselő - a felszámoló – nyújthat be fellebbezést, a vezető tisztségviselő nem
2021. január 28. Kollégiumok hírei Büntető ügyek Jelentős ügyek Kalapáccsal történő ütés, az emlékmű megbontásának elkezdése erőszakos magatartás, a véleménynyilvánítás szabadsága körébe nem vonható
2021. január 27. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Közlekedési balesetet követően jövedelempótló járadék megfizetése iránti kereset tárgyában hozott határozatot a Kúria
2021. január 27. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Egyedi ügyek Elrendelte a Kúria a fővárosi önkormányzat rendelet alkalmazásának tilalmát

Oldalak