A Kúria közleménye a bírói pályázatok elbírálási gyakorlatáról

Dátum

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 103. § (3) bekezdés f) pontja értelmében az Országos Bírói Tanács (OBT) évente közzéteszi véleményét a Kúria elnökének a bírói, valamint a bírósági vezetői pályázatok elbírálása tekintetében folytatott gyakorlatáról. A törvények értelmében tehát az OBT álláspontja bármiféle jogkövetkezmény nélküli vélemény.

A Kúria elnökének 2021-ben folytatott pályázat elbírálási gyakorlatáról alkotott véleménnyel szemben tény, hogy a pályázatok elbírálását a pályázók egyetlen esetben sem támadták meg, holott erre lehetőségük volt. Ennek egyik oka nyilván az, hogy kivétel nélkül minden bírói álláshelyet a Kúria Bírói Tanácsa által megállapított sorrend szerinti pályázó nyert el. Minden nyertes pályázónak – álláshelyenként is és az összes, egyidőben elbírált álláshely tekintetében is – magasabb pontszáma volt, mint az első nem nyertes, és értelemszerűen minden további pályázónak.

A Kúria a pályázatok elbírálása során ezt a töretlen és törvényes gyakorlatot folytatta korábban is. Az OBT ezekről korábban nem fogalmazott meg kifogást. A Kúria elnöke ezért az OBT eseti, a 2022. július 6-i ülésre kialakított felelőtlen és önkényes véleményét, amely nem következik a jogszabályokból, nincs összhangban a tényekkel és nem is észszerű, határozottan visszautasította. Az erről szóló irata nyilvános, a Kúria honlapján bárki számára hozzáférhető.

Sajnálatos, hogy egy politikai véleményformáló szervezet az OBT jogszabály-értelmezésről alkotott véleményét tényként kezelve azt úgy tárja a nyilvánosság elé, hogy az arra adott választ mellőzi.

Budapest, 2022. szeptember 3.

A Kúria Kommunikációs Osztálya