Az Európai Unió Legfelsőbb Bírósági Elnökei Hálózatának brnói kollokviumán vett részt a Kúria elnöke

Dátum

2022. október 13-15. között Brnóban került sor az Európai Unió Legfelsőbb Bírósági Elnökei Hálózatának soron következő kollokviumára, amelyen Dr. Petr Angyalossy, a Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága elnökének meghívására dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke és dr. Gyarmathy Judit, a Kúria főtitkára is részt vett.

A Hálózat szakmai kollokviumának keretében egyben a Hálózat rendkívüli közgyűlését is összehívták.

A találkozón a résztvevők két fő területet vizsgáltak meg: a bírói etika, a fegyelmi felelősségre vonási eljárások és a bírók fegyelmi felelősségének kérdéskörét, valamint azt, hogyan járulhatnak hozzá a legfelsőbb bíróságok a bírói karba vetett közbizalom növeléséhez.

A Kúria elnöke a bírók fegyelmi felelősségével foglalkozó szekció során elmondott felszólalásában egyetértett főbírótársaival abban, hogy a bírósági, bírói hibák orvoslására a jogorvoslati eljárások szolgálnak, nem pedig a fegyelmi eljárások. A magyar szolgálati bírósági rendszer független a bírósági szervezettől, tagjai az Országos Bírói Tanács által kinevezett bírók. A Kúria elnöke kiemelte, hogy az etikai, fegyelmi ügyek kapcsán nincsenek problémák a magyar bírói karban.

A közbizalom növelésének témakörével foglalkozó szekció keretében a Kúria elnöke hangsúlyozta, hogy a legfelsőbb bírósági nyilvános meghallgatás intézménye fontos a bíróság és a felek közötti közvetlen kapcsolatra építő bizalom erősítése szempontjából. Ugyanakkor, mivel a teljes ügy részletes ismertetése rendkívül időigényes lehet, a Kúria egyszerűsített meghallgatási szabályok bevezetésére tett javaslatot az Igazságügyi Minisztériumnak.

A magyar bíróságokat érintő belső támadások kapcsán kifejtette, hogy a belső viták sajtóban történő kihangosítása sajnálatos és romboló hatással van a bíróságokba vetett közbizalomra.

Dr. Varga Zs. András a bírói döntések kommentálásának kérdésében elmondta: Magyarországon a bírók nem kommentálják a saját döntésüket, mivel a bíró az írásba foglalt határozathoz már semmit nem tehet hozzá, azt nem értelmezheti. Ezért a Kúrián kialakult az egyes kollégiumok szóvivőinek rendszere: csak e szóvivők nyilatkozhatnak a sajtónak. Ezenkívül a Kúria rövid sajtóközleményeket tesz közzé az egyes, nagy közérdeklődésre számot tartó esetekről.

A Hálózat rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok értelmében az izlandi Legfelsőbb Bíróság elnöke, Benedikt Bogason társult tagi státuszt, míg az ukrán Legfelsőbb Bíróság elnöke, Vsevolod Kniaziev megfigyelői státuszt kapott a Hálózat szervezetén belül.

Budapest, 2022. október 17.

A Kúria Kommunikációs Osztálya