Polgári ügyek

Polgári ügyek

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.774/2023. ügyszámú, személyiségi jog megsértése indított perben meghozott ítéletéről

A felperes keresete szerint az alperes elsődlegesen az általa forgalmazott mozifilmben, másodlagosan a filmmel összefüggő és az alperes honlapján megjelent közleményben sértette meg a jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát.

A másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet fellebbezéssel érintett keresetnek helyt adó rendelkezéseit megváltoztatta a keresetet teljes egészében elutasította.

A felperes felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.194/2023. számú, közérdekű adat kiadása iránt indított perben hozott döntésről

A felperes keresetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján kérte az alperest a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése, felújítása, üzemeltetése és fenntartása tárgyában létrejött szerződés egyes mellékleteinek kiadására kötelezni.

A másodfokú bíróság - az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatva - kötelezte az alperest a kért dokumentumok kiadására, feljogosítva egyes részek felismerhetetlenné tételére.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.124/2023. számú, közérdekű adat kiadása iránt indított perben hozott döntéséről

A felperes keresetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján kérte az alperest a hulladékgazdálkodási tevékenység tárgyában létrejött szerződés és mellékletei kiadására kötelezni.

A másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, amelyben kötelezte az alperest a kért dokumentumok kiadására.

Az alperes és a beavatkozó felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria ítéletével a jogerős ítéletet a hatályában fenntartotta.

A Kúria tájékoztatója a Ryanair légitársaság és a Budapest Főváros Kormányhivatala mint fogyasztóvédelmi hatóság közötti perben hozott ítéletről

A Kúria 2024. január 23-án felülvizsgálati eljárás keretében döntött a Ryanair légitársaság és a Budapest Főváros Kormányhivatala mint fogyasztóvédelmi hatóság közötti perben.

Az irányadó tényállás szerint a légitársaság tájékoztatta az utasokat, hogy Magyarország 2022. június 4-én új légiforgalmi adót vezetett be, amelyet az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szerint áthárít az utasokra. Az új adó mértéke utasonként 3900 Ft. Az utasok dönthetnek úgy is, hogy foglalásukat lemondják, ebben az esetben teljes visszatérítést kapnak.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.677/2023/6. számú, birtokháborítás és személyiségi jog megsértése tárgyában indított perben 2023. december 6-án tárgyaláson hozott döntéséről

A másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokú bíróság keresetnek részben helyt adó ítéletét, amelyben megállapította, hogy az alperes (önkormányzat) a tulajdonában álló két sportpályán folyó tevékenységből adódó zavaró zajártalommal birtokháborítást követett el, és megsértette a felperesek pihenéshez és magánlakás sérthetetlenségéhez fűződő személyiségi jogát. Kötelezte az alperest a jogsértés abbahagyására, eltiltotta a további jogsértéstől.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.21.068/2022/5. számú, szomszédjog megsértésére alapított nem vagyoni kártérítés tárgyában a 2023. június 7-én megtartott nyilvános tárgyaláson meghozott és kihirdetett döntéséről

A felperes jogelődje – néhai házastársa – gyermekkorát a Magyar Állam alperes tulajdonában volt ingatlanokon 1971-től 1996-ig azbeszt cementipari termékeket előállító állami vállalat telephelyének szomszédságában töltötte. Tüdejébe a gyárból származó kiporzással azbesztszálak kerültek, aminek következtében évtizedekkel később mellhártyadaganat alakult ki nála, és e betegségében 41 évesen, 2016. június 8-án elhunyt.

Sajtóközlemény a Kúria Pfv.IV.21.186/2022. számú, személyiségi jog megsértése miatt indult ügyben meghozott részítéletéről

A felperesek keresete szerint az I-II. rendű alperesek azzal sértették a személyiségi jogaikat, hogy nem gondoskodtak Budapesten a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek tartós bentlakását lehetővé tevő önálló, avagy közösségi lakhatás megszervezéséről és fenntartásáról.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.340/2022. ügyszám alatt folyamatban lévő perről

A felperes a keresetben a Külügyminisztérium alperest a 2020 márciusában, kórházi intenzív ellátásra alkalmas lélegeztetőgépek és arcmaszkok adásvételére irányuló szerződésekkel kapcsolatos közérdekű adatok kiadására kérte kötelezni. A kiadni kért közérdekű adatok arra vonatkoztak, hogy ki és milyen eljárás során döntött a szerződő félről, az átláthatóságot az alperes miként ellenőrizte, milyen indokok vezettek a szerződő féltől eltérő, harmadik személy részére történő teljesítéshez. Emellett kérte a szerződések alapján befogadott számlák és a megfizetésüket tanúsító dokumentumok kiadását.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.21.188/2022. számú, tulajdonjog megállapítása és egyéb igény iránt indított perben 2023. február 22-én tartott tárgyaláson hozott döntéséről

A felperes osztrák honosságú magánalapítvány keresete az 1695-ben alapított Herceg Esterházy Hitbizományhoz tartozó, eredetileg a fraknói kincstárban őrzött perbeli műkincsek Magyar Állam I. rendű alperessel szembeni tulajdonjogának megállapítására, a műkincsek többségének elhelyezését jelenleg biztosító IV. rendű alperesnek az általa őrzött műtárgyak 1923-ban kötött letéti szerződés szerinti kezelésére és a III. rendű alperes birtokában lévő kincseknek a IV. rendű alperes részére történő kiadására irányult.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.112/2022. számú személyiségi jogsértés tárgyában indított perben 2023. február 15-én tárgyaláson hozott döntéséről

A 2014 óta védelempolitikával foglalkozó országgyűlési képviselő felperes keresetében annak megállapítását kérte, hogy az alperes megsértette a jóhírnévhez fűződő jogát azzal, hogy 2021. január 15. napján a politikusként működtetett Facebook közösségi oldalán közzétett posztjában valótlanul azt állította, hogy a felperes „nem a hazugsága miatt áll most bíróság elé, hanem azért, mert esküjét megszegve a minősített adatokról szóló törvényeket tudatosan megsértve, szigorúan titkos adatokat hozott nyilvánosságra, ezzel pedig közvádas bűncselekményt követhetett el”.