Beadvány választási ügyekben

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál (Nemzeti Választási Bizottság, Területi Választási Bizottság) kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott egyéb beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

A választási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti ügyekben a polgári perrendtartásban, illetve a közigazgatási perrendtartásban meghatározott elektronikus eljárásra nincs mód. Erre nézve a Kúria a 3/2017. (XI.28.) KMK véleményben határozott, amelyet a 1/2024.(I.23.) KK vélemény fenntartott.

A Kúria munkaszüneti napokon 9-11 óráig biztosítja a kúriai határozat elleni alkotmányjogi panasz papír alapon történő előterjesztését. Az alkotmányjogi panasz benyújtásának szándékát a Kúria Nagy Ignác utcai portáján kell jelezni.

 

Választási ügyekekben hozott határozatok