A Kúrián véget ért a kirendelt bírók tevékenysége

Dátum

Az elmúlt években folyamatosan arra törekedtünk, hogy a Kúria ítélkező tevékenységét kizárólag pályázat útján ide kinevezett vagy áthelyezett bírák lássák el. Hosszú idő után, 2022. július 16-tól a Kúrián nem ítélkezik kirendelt bíró, ettől a naptól megszűnik az eddig még itt dolgozó bírák kirendelése.

A Kúrián folyó kiemelkedő szakmai munka részesének lenni kihívás, a társadalom kiemelt érdeklődésére is számot tartó ügyek intézése felelősség és egyben hivatás. Örömünkre szolgál, hogy a kirendelt bírák nem csupán egyéni szakmai fejlődésüket szem előtt tartva, hanem az ügyteher egyenletes eloszlását, a Kúria működését és a társadalom szolgálatát előtérbe helyezve végezték itteni munkájukat. Hálásan köszönjük valamennyi, a Kúriára kirendelt bíró áldozatos munkáját és helytállását, amellyel hozzájárultak a legfőbb bírói szerv szakmai tevékenységéhez, eredményeihez és ezáltal a társadalmi megbecsüléséhez. Munkájukhoz további jó egészséget és szakmai sikereket kívánunk.

Budapest, 2022. július 14.

Dr. Varga Zs. András
a Kúria elnöke