Kereső

Például 07/10/2020
Például 07/10/2020
Dátum Sajtó Kollégium Ügyek Cím
2019. november 21. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A támogatás iránti igény nem alanyi jog, ha a kiírásban szereplő feltételei nem teljesültek, a remélt támogatás esélyének elvesztése nem von maga után kártérítési felelősséget
2019. november 21. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Biztosítási összeg megfizetése iránti perben hozott döntést a Kúria
2019. november 20. A Kúria a médiában - - A minősített emberölés eseteiről a „Kékfényben”
2019. november 20. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Rendkívüli felmentés jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria
2019. november 19. A Kúria a médiában - - A borravaló kezelésének folyamata nem minősíthető a pénztárgépet üzemeltetők működési sajátosságának
2019. november 19. A Kúria a médiában - - A büntetőjogi elmarasztaláshoz nem szükséges, hogy az üzenetet küldő személyt előzőleg valaki más megbízza a gyilkosság elkövetésével
2019. november 18. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Borravaló kezelése és a pénztárgép egyenlege – döntött a Kúria
2019. november 18. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A bíróság a kereset jogcíméhez ugyan nincs kötve, azonban nem érvényesített igényt nem bírálhat el
2019. november 14. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A textiliparban végzett munka alapján korkedvezményre jogosult személy ügyében hozott döntést a Kúria
2019. november 14. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Jogszabályba ütköző jogviszony megszüntetés esetén az Munka törvénykönyv nem a semmisség, hanem a jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményét rendeli alkalmazni
2019. november 14. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Özvegyi nyugdíj folyósítása tárgyában hozott határozatot a Kúria
2019. november 14. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Szellemi alkotás jogosulatlan használata miatt indult ügyben hozott döntést a Kúria illetékes tanácsa
2019. november 14. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Egyenlőtlen munkaidő beosztás esetén a Munka törvénykönyv 124. §-a választási lehetőséget biztosít a munkáltatónak arra nézve, hogy a szabadságot munkanapban, avagy a munkavégzés alóli mentesülés tartamával egyező óraszámba adja ki
2019. november 6. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A Kúria illetékes tanácsa kisajátítással kapcsolatos ügyben hozott határozatot
2019. november 6. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek A Kúria határozatában döntött arról, hogy a munkavállalónak milyen elszámolási kötelezettsége van, ha a munkaviszony az elszámolási időszak (munkaidőkeret) lejárta előtt szűnik meg
2019. november 6. Sajtóközlemények, hírek - - Sikerrel vette a Kúria az akadályokat az új eljárásjogi szabályok alkalmazásának első évében – Darák Péter beszámolója az Igazságügyi bizottság előtt
2019. november 6. Sajtóközlemények, hírek - - Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium tanulói a Kúrián
2019. november 4. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Elmaradt juttatás megfizetése tárgyában döntött a Kúria
2019. november 4. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Prémium és versenytilalom ellenértékének megfizetéséről döntött a Kúria
2019. november 4. Sajtóközlemények, hírek - - A devizahiteles pereket vizsgáló Konzultációs Testület októberi üléséről

Oldalak