Büntető ügyek

Büntető ügyek

Tájékoztatás a 2024. február 27. napján meghozott Bhar.III.614/2023/26. számú ítéletről

A Kúria harmadfokú eljárásban megváltoztatta a másodfokú bíróság Bf.III.498/2022/22. számú ítéletét költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő ügyben az I. rendű, a III. rendű és a IV. rendű vádlott tekintetében, cselekményeiket az elbíráláskor hatályban lévő, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) szerint bírálta el.

Tájékoztató a 2023. november 2-án meghozott Bhar.II.756/2023/19. számú ítéletről

A Budaházy György és társai ellen folyamatban volt ügyben a Fővárosi Ítélőtábla – az elsőfokú felmentő rendelkezéseket megváltoztatva – a IV., VII. és VIII. rendű vádlottak bűnösségét kimondta 1 rendbeli, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 322. § (1) bekezdés b) pontjába ütköző és a (2) bekezdés b) pontja szerint minősülő bűnsegédként elkövetett kifosztás bűntettében is.

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.366/2022/9. számú, a közösség tagja elleni erőszak bűntette és más bűncselekmény tárgyában hozott döntéséről

Az elsőfokú bíróság ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki felfegyverkezve elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettében [Btk. 216. § (2) bekezdés, (3) bekezdés b) pont] és súlyos testi sértés bűntettének kísérletében [Btk. 164. § (1) bekezdés, (3) bekezdés]. Ezért őt halmazati büntetésül 6 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a szabadságvesztés büntetés kétharmad részének kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra.

Tájékoztató az Bhar.I.1375/2022. számú határozatáról vesztegetés elfogadásának bűntette ügyében

Fővárosi Törvényszék   a vádlottat bűnösnek mondta ki vesztegetés elfogadásának bűntettében, ezért őt 2 év szabadságvesztésre, 2.400.000 forint pénzbüntetésre 4 évre az egészségügyi szakképzettséget igénylő foglalkozás gyakorlásától eltiltásra ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását a bíróság 4 év próbaidőre felfüggesztette.

Az ítélet ellen a vádlott és védője jelentett be fellebbezést.

Tájékoztató a Kúria terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárásban letartóztatás megszüntetése és bűnügyi felügyelet elrendelése tárgyában 2022. október 27-én meghozott döntéséről

A terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények miatt B. Gy. és társai ellen folyamatban lévő büntetőügyben a Kúria a Bpkf.II.1168/2022/4. számú végzésével B. Gy. I. rendű vádlott letartóztatását megszüntette és a másodfokú eljárás befejezéséig a bűnügyi felügyeletét rendelte el, amelynek keretében előírta, hogy a tartózkodási helyéül szolgáló ingatlant nem hagyhatja el. A bűnügyi felügyelet szabályai betartásának ellenőrzésére a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazását rendelte el.

Tájékoztató a Kúria T.Bhar.III.10/2021. számú ügyben meghozott határozatáról

A Budapest Környéki Törvényszék a 2020. szeptember 24. napján kihirdetett ítéletével

- az I. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki nagyobb vagyoni hátrányt okozó, társtettestként, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettében és 2 rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségében, ezért őt 1 év 6 hónap, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre és 600.000 forint pénzbüntetésre ítélte;

Tájékoztatás a 2022. július 5. napján meghozott Bfv.III.123/2022/11. számú végzésről

A Kúria felülvizsgálati eljárásban hatályában fenntartotta a jogerős határozatot a K-vitamin hiányos állapot miatt bekövetkezett újszülöttkori vérzékenység következményeként kialakuló diffúz agyvérzésben elhalálozott kk. sértett szülője, az I. rendű terhelt tekintetében.

Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1059/2021/9. számú végzéséről

A kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben a jogerős ítéletben megállapított tényállás szerint:

Az I. és III. rendű vádlottak – a nagyszülők – közös háztartásban éltek fiukkal, a II. rendű vádlottal, valamint annak kiskorú gyermekével, a sértettel. A sértett gyermek részére nagyanyját, az I. rendű vádlottat gyámul rendelte ki a gyámhatóság.