Központi elérhetőségek

A Kúria címe: 1055 Budapest, Markó utca 16.
A Kúria levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 35.

Google Térkép

Biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek:

A bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységével összefüggésben:
Hivatali kapu rövid neve: OBHGEPI
KRID: 710254715

A Kúria azon igazgatási tevékenységével összefüggésben, amely kapcsán rendszeresítésre került űrlap (Az általános elnöki igazgatási ügyek űrlapjai a http://birosag.hu/altalanos-elnoki-igazgatasi-ugyek-formanyomtatvanyai oldalon érhetők el.):
Hivatali kapu rövid neve: OBHGEPI
KRID: 710254715

A Kúria egyéb igazgatási tevékenységével összefüggésben:
Hivatali kapu rövid neve: KURIA
KRID: 714678759

A Kúria mint költségvetési szerv tevékenységével összefüggésben:
Hivatali kapu rövid neve: KURIAKEF
KRID: 252786783

További elérhetőségek:

A Kúria elektronikus levélcíme: Kuria@birosag.hu
A Kúria honlapja: www.kuria-birosag.hu
A Kúria központi telefonszáma: (+36-1)-268-4500
A Kúria központi telefaxszáma: (+36-1)-268-4740

A Kúria kezelőirodáinak ügyfélfogadási rendje: hétfőn, csütörtökön és pénteken 09:00-11:00 óra között, kedden 09:00-13:00 óra között, szerdán 09:00-15:30 óra között

A Kúria bírósági vezetőivel való kapcsolattartás rendje: kizárólag írásbeli formában, postai és elektronikus úton, illetve a Kúria főbejáratánál elhelyezett gyűjtőládába történő továbbítással