Közlemények kúriai döntésekről

A Kúria a mai napon három gyülekezési ügyben hozott döntést

A Kúria a mai napon tartott tanácsülésén – elsőfokú bíróságként eljárva – felülbírálta a budapesti rendőrfőkapitány három gyülekezési ügyben hozott döntését. A Kúria határozatai a Kúria honlapján megtalálhatók.

2021. május 6.

Sajtóközlemény a K.IV.39.725/2021. számú ügyben (gyülekezés megtiltása)

Tájékoztató a Kúria K. IV. 39.275/2021-es számú határozatáról.

2021. március 30.

Tájékoztató közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog megsértése tárgyában indult perben hozott döntésről

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.199/2020/7. számú határozatáról.

2021. március 24.

Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése jogszerűségének tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.146/2020. számú határozatáról.

2021. február 25.

A semmis szerződés kártérítési jogkövetkezményére irányadó anyagi jogi szabály meghatározása

Tájékoztató a Pfv.V.20.610/2020/7. számú ügyben hozott egyedi határozatról.

2021. február 17.

Hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetésének jogszerűsége tárgyában döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.152/2020. számú határozatáról.

2021. február 3.

Joggal való visszaélésnek minősítette a Kúria a munkáltató felmondását a nyugdíjasnak minősülő felperessel szemben

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.144/2020. számú határozatáról.

2021. február 3.

Közalkalmazotti jogviszony próbaidőn belüli megszüntetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.134/2020. számú határozatáról.

2021. február 3.

Oldalak