Közlemények kúriai döntésekről

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.774/2023. ügyszámú, személyiségi jog megsértése indított perben meghozott ítéletéről

A felperes keresete szerint az alperes elsődlegesen az általa forgalmazott mozifilmben, másodlagosan a filmmel összefüggő és az alperes honlapján megjelent közleményben sértette meg a jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.194/2023. számú, közérdekű adat kiadása iránt indított perben hozott döntésről

A felperes keresetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Tájékoztatás a 2024. február 20. napján meghozott Bhar.III.956/2023/11. számú ítéletről

A Kúria harmadfokú eljárásban a másodfokú bíróság 5.Bf.303/2022/23. számú ítéletét a III. rendű, a IV. rendű és a VI. rendű vádlott tekintetében megváltoztatta a vesztegetéssel vádolt kézilabda játékvezetők ügyében.

Tájékoztatás a 2024. február 27. napján meghozott Bhar.III.614/2023/26. számú ítéletről

A Kúria harmadfokú eljárásban megváltoztatta a másodfokú bíróság Bf.III.498/2022/22. számú ítéletét költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő ügyben az I. rendű, a III. rendű és a IV.

Tájékoztató a Kúria Kfv.VII.45.126/2023/8. számú, korkedvezményre jogosító szolgálati idő elismerése iránt indított perben hozott határozatáról

A közigazgatási szerv a hatósági eljárásban meghozott határozatával korkedvezményre jogosító szolgálati időként nem ismerte el a felperes határozatlan időtartamú munkaviszonyban, teljes (napi nyolc óra) munkaidőben, a tömegközlekedésben, autóbuszvezető munkakörben foglalkoztatásának időtartamát.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.124/2023. számú, közérdekű adat kiadása iránt indított perben hozott döntéséről

A felperes keresetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján kérte az alperest a hulladékgazdálkodási tevékenység tárgyában létrejött szerződés és mellékletei kiadására kötelezni.

A Kúria tájékoztatója a Ryanair légitársaság és a Budapest Főváros Kormányhivatala mint fogyasztóvédelmi hatóság közötti perben hozott ítéletről

A Kúria 2024. január 23-án felülvizsgálati eljárás keretében döntött a Ryanair légitársaság és a Budapest Főváros Kormányhivatala mint fogyasztóvédelmi hatóság közötti perben.

Tájékoztató a platform munkavégzés keretében végzett ételfutár tevékenységre kötött szerződés minősítése tárgyában a Kúria 2023. december 13-án meghozott Mfv.VIII.10.091/2023/7.számú ítéletéről

Az alperes az általa üzemeltetett platformon keresztül közvetítő tevékenységet biztosít az ételeket, italokat megrendelő ügyfelek és az adott éttermek között. A kiszállításban a felperes ételfutárként megbízási szerződéssel mint egyéni vállalkozó vett részt.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.677/2023/6. számú, birtokháborítás és személyiségi jog megsértése tárgyában indított perben 2023. december 6-án tárgyaláson hozott döntéséről

A másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokú bíróság keresetnek részben helyt adó ítéletét, amelyben megállapította, hogy az alperes (önkormányzat) a tulajdonában álló két sportpályán folyó tevékenységből adódó zavaró zajártalommal birtokháborítást követett el, és megsértette a felperesek p

Tájékoztató a 2023. november 2-án meghozott Bhar.II.756/2023/19. számú ítéletről

A Budaházy György és társai ellen folyamatban volt ügyben a Fővárosi Ítélőtábla – az elsőfokú felmentő rendelkezéseket megváltoztatva – a IV., VII. és VIII. rendű vádlottak bűnösségét kimondta 1 rendbeli, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 322.