Kereső

Például 06/23/2019
Például 06/23/2019
Dátum Sajtó Kollégium Ügyek Cím
2019. május 7. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Általános hírek A Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezletének 2019. április 16-án elfogadott állásfoglalásai a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénnyel összefüggésben
2019. május 7. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Általános hírek Emlékeztető a Civilisztikai Kollégiumvezetők 2019. április 15-16. napján tartott Országos Értekezletéről
2019. május 7. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Általános hírek A Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozásának 2019. április 15-én elfogadott állásfoglalásai a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvénnyel összefüggésben
2019. május 6. A Kúria a médiában - - Az 1869. évi IV. törvény a jó, gyors és részlehajlás nélküli igazságszolgáltatást igyekezett megteremteni
2019. május 6. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Egyedi ügyek Ellentételezési díj és kamatainak megfizetése tárgyában hozott döntést a Kúria
2019. május 3. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek A hivatásos szolgálati viszonyban álló személy részére megállapítható szolgálati időpótlék tárgyában döntött a Kúria
2019. május 3. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Egyedi ügyek Tájékoztató a kettős árrendszeren alapuló versenykorlátozás megállapíthatósága körében indult ügyről
2019. április 25. Sajtóközlemények, hírek - - Választási ügyben érdemi döntést hozott a Kúria
2019. április 24. Sajtóközlemények, hírek - - Darák Péter: a Kúria teljesítménye változatlanul magas színvonalú – Teljes Ülést tartott a Kúria
2019. április 24. Sajtóközlemények, hírek - - Darák Péter: A bírák feladata a rendszerváltást követően a tradíciók újjáteremtése volt – Ünnepi konferencia magyar bírói függetlenséget garantáló törvény megalkotásának 150. évfordulója tiszteletére
2019. április 23. A Kúria a médiában - - „A múlt és a jelen összekapcsolása” - konferenciát rendez a Kúria a magyar bírói függetlenséget garantáló törvény megalkotásának 150. évfordulójára
2019. április 23. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztatás az Ebtv. 39/A. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását, a rendelkezés megsemmisítését és alkalmazásának kizárását kezdeményező, CSED tárgyában hozott határozatról
2019. április 23. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató öregségi ellátások megállapítása tárgyában hozott határozatról
2019. április 18. Sajtóközlemények, hírek - - Darák Péter: a bírósági döntések célja a társadalmi béke fenntartása
2019. április 16. Sajtóközlemények, hírek - - Trócsányi László: jelentős felelősséggel jár az új közigazgatási bírósági rendszer kialakítása
2019. április 15. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek Kerékpárost gázoló autós – nem vétkes a sofőr, ha a vele egy irányba haladó biciklis váratlanul elé kanyarodik
2019. április 11. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek A Kúria földforgalmi ügyben a haszonbérlet 20 éves időtartama, és a helyben lakó szomszéd minőség kérdését érintően döntött
2019. április 11. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek A Kúria határozatot hozott munkahelyi baleset és kártérítése tárgyában
2019. április 11. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Egyedi ügyek A 883/2004/EK rendelet szerinti öregségi ellátások megállapításakor a független ellátást a nemzeti jog szabályai alkalmazásával kell meghatározni
2019. április 11. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria M. I.-es tanácsa

Oldalak