Kereső

Például 07/10/2020
Például 07/10/2020
Dátum Sajtó Kollégium Ügyek Cím
2020. június 24. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A közigazgatási perrendtartás rendelkezésének alkalmazása kétfokú, országos illetékességgel eljáró alperes határozatának felülvizsgálata során
2020. június 17. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Vállalkozói díjban való megállapodás megítélése a szerződés áfa fizetésre vonatkozó tilos elemei esetén
2020. június 17. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Kölcsönszerződésnek nevezett okiraton nyugvó igényt érvényesítésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria
2020. június 12. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Baleset következtében keletkezett egészségkárosodás miatti kártérítési igény tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. június 12. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. június 11. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek A munka törvénykönyve hatálya alá került volt közalkalmazottat megillető juttatások tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. június 11. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Munkavállaló kártérítési felelőssége tárgyában döntött a Kúria
2020. június 11. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Külföldön fuvarfeladatokat teljesítő munkavállalók igénye tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. június 4. Sajtóközlemények, hírek - - A Kúria biztosítja az ügyfelek részére a személyes ügyfélfogadást
2020. június 4. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Áfa adónemben megállapított adókülönbözet megfizetésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa
2020. június 4. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránti perben hozott határozatot a Kúria
2020. június 4. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Ha a fél az elsőfokú eljárásban nem kifogásolta a szakértő kompetenciáját, erre a felülvizsgálati eljárásban már nem hivatkozhat
2020. június 4. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Bérleti díj iránti perben hozott határozatot a Kúria
2020. június 4. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Magas összegű kölcsön felvételéhez biztosításul felajánlott ingatlanok vételi jogával kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria
2020. június 4. Sajtóközlemények, hírek - - A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról
2020. június 4. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Hozzátartozó halála miatt indult, nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában zajlott perben hozott határozatot a Kúria
2020. június 4. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Szerződésben biztosított jogosultság gyakorlása nem sérti a jóerkölcsöt
2020. június 3. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatot bírált el a Kúria
2020. május 29. Sajtóközlemények, hírek - - A jól, kiszámíthatóan működő igazságszolgáltatás a társadalmi béke egyik sarokköve
2020. május 29. A Kúria a médiában - - Fazakas Sándor: A jog és az erkölcs is egy igazságosabb világ megvalósítását célozza

Oldalak