Kereső

Például 09/26/2020
Például 09/26/2020
Dátum Sajtó Ügytípus Ügyek Cím
2020. április 28. A Kúria a médiában - Kónya István: A Kúria felkészült az esetleg felmerülő jogértelmezési problémák megválaszolására
2020. április 27. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Egyedi ügyek A Kúria határozatában megállapította, hogy a létező közigazgatási cselekményt támadó és nem létező közigazgatási cselekmény pótlására irányuló felperesi kérelem nem bírálható el keresethalmazatban
2020. április 24. A Kúria a médiában - Kónya István: Nincs jelentős időveszteség a folyamatban lévő ügyek intézésénél a Kúrián
2020. április 24. Sajtóközlemények, hírek - A közigazgatási perekben veszélyhelyzetben érvényesülő határidők számításáról alkotott kollégiumi véleményt a Kúria Közigazgatási Kollégiuma
2020. április 22. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek A Kúria munkaügyi perben hozott határozatot közszolgálati jogviszony fennállásával kapcsolatban
2020. április 22. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Üzemi baleset okozta egészségkárosodás miatti sérelemdíj megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. április 16. Kollégiumok hírei Munkaügyek - A Kúria illetékes tanácsa munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot
2020. április 16. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek A Kúria határozatot hozott kétpályás M6 alagútrendszer „A” jelű alagútjának vágathajtása során történt beomlással kapcsolatos ügyben
2020. április 16. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek A Kúria határozatot hozott munkaviszony megszüntetése tárgyában indult ügyben
2020. április 16. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Tapasztalattal és vezetői gyakorlattal rendelkező műszaki vezető, aki bízva a kivitelezőkben, a leadott igények valóságának ellenőrzése nélkül többletköltséget okoz, munkaköri kötelezettségét jelentős mértékben, súlyosan gondatlanul megszegi
2020. április 16. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek A Kúria munkaügyi perben hozott határozatot, melyben a felperes keresetében az azonnali hatályú felmondás jogellenességének megállapítása mellett elmaradt munkabér, cafeteria, végkielégítés, valamint sérelemdíj megfizetését kérte
2020. április 16. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek A munkáltató döntési jogkörébe tartozik, hogy munkaviszonyt létesít-e igazolások hiányában, ha az igazolások hiánya miatt nem létesítenek a munkavállalóval munkaviszonyt, az ebből eredő kárért a mulasztó, volt munkáltató felel
2020. április 15. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek A Kúria illetékes tanácsa határozatot hozott szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti ügyben
2020. április 12. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria döntéséről, miszerint az elévült adómegállapítási időszak adófizetési kötelezettségének rendezése során bizonyítási eljárás nem folytatható le, a rendezésnek számviteli eszközökkel kell megtörténni
2020. április 8. Sajtóközlemények, hírek - Továbbra is biztosítottak az ítélkezés feltételei a Kúrián
2020. április 6. Sajtóközlemények, hírek - Változások a Kúria vezetésében
2020. március 31. Sajtóközlemények, hírek - Elhalasztja a Kúria a gyöngyöspatai önkormányzatot is érintő, személyhez fűződő jog megsértése miatt indult per tárgyalását
2020. március 30. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Vezető állású munkavállaló kártérítési felelősségére vonatkozó ügyben hozott határozatot a Kúria
2020. március 27. Kollégiumok hírei Büntető ügyek Jelentős ügyek A szabálysértési ügyben a szabálysértési hatóság és bíróság tagjaként nem járhat el a sértett és képviselője és nem járhat el az ügyben az a szabálysértési hatóság és bíróság, amelynek vezetőjével szemben kizárási ok áll fenn
2020. március 27. Kollégiumok hírei Büntető ügyek Jelentős ügyek A Kúria határozatot hozott társtettesként elkövetett emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntettének és társtettesként elkövetett emberi test tiltott felhasználása bűntettének tárgyában

Oldalak