Kereső

Például 09/24/2020
Például 09/24/2020
Dátum Sajtó Ügytípus Ügyek Cím
2020. május 20. Sajtóközlemények, hírek - Elfogadta az Országgyűlés a Kúria elnökének 2018. évi beszámolóját
2020. május 20. A Kúria a médiában - Hatásköri vita az Európai Unióban? – A német alkotmánybíróság döntése és hatása a bírósági gyakorlatra
2020. május 12. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Jelentős ügyek „Gyöngyöspatai szegregációs per”: a nem vagyoni károk megtérítésénél a kártérítés megítélésének egyetlen módja a pénzbeli kártérítés, természetbeni kártérítés alkalmazására nincs jogszabályi lehetőség
2020. május 11. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek A közigazgatási eljárásban beszerzett bizonyíték "kirekesztésének" nem feltétele, hogy arról más hatóság megállapítsa, jogellenesen állították elő; a hatóság a tényállás tisztázására alkalmas bizonyítékokat főszabály szerint szabadon használja fel
2020. május 11. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek A Kúria határozatot hozott a Sztrájktörvény alapján indult nem peres eljárás tárgyában
2020. május 11. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Az egészségbiztosító Ebtv. 68. §-ában szabályozott megtérítési igénye az Ákr. 103. § (4) bekezdése alkalmazásában a jogszerű állapot helyreállítására kötelező intézkedés, amely az ügyintézési határidő kétszeresének túllépése esetén is lehetséges
2020. május 11. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Közalkalmazott illetménye tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. május 11. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Annak – a NEFMIr. alkalmazásával való – eldöntése, hogy a felperes megbetegedéseinek részkárosító hatását lehet-e összevont értékelés eredményeként meghatározni, különleges szakértelmet igényel, de nem szakértői mérlegeléssel történik
2020. május 11. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Jelentős ügyek A nem lakás céljára szolgáló helyiség nem tárgya az adásvételnek, mert az előkészítő okiratokból, majd magukból a szerződésekből is ez egyértelműen megállapítható
2020. május 11. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek A Kúria határozatában kimondta, hogy öregségi nyugellátásról nem lehet lemondani, újbóli megállapítást csak jogszabályban meghatározott kivételes esetekben lehet kérni
2020. május 8. A Kúria a médiában - A közigazgatási bíráskodás egy újabb állomásához érkezett a Kúria
2020. május 6. Sajtóközlemények, hírek - A Kúria hatékonyan és gyorsan biztosítja az egységes joggyakorlatot
2020. május 6. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Panelfelújítási program keretében kötött közös képviseleti megbízási szerződéssel kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria
2020. május 5. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Közterületen reklámhordozó létesítése rendelet szerinti közterület-használati díj megfizetése iránti perben hozott ítéletet a Kúria
2020. május 5. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Jelentős ügyek Orvosi kezeléssel és műtéttel kapcsolatos perben sérelemdíj megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. május 5. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Jelentős ügyek Maradandó egészségkárosodással járó baleset miatti kártérítési perben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa
2020. május 2. A Kúria a médiában - Folyamatos az ügyek elbírálása a közigazgatási ítélkezésben – interjú a Kúria veszélyhelyzet idejére vonatkozó kollégiumi véleményéről
2020. április 30. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Annak megállapítása, hogy a megváltozott munkaképességű személyek D vagy E kategória szerinti ellátásra válhatnak-e jogosulttá, kizárólag az önellátási képességük orvosszakmai szempontú véleményezése alapján történik
2020. április 30. Sajtóközlemények, hírek - A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő eljárásjogi szabályok alkalmazásáról alkotott kollégiumi véleményeket a Kúria Polgári Kollégiuma
2020. április 28. A Kúria a médiában - Kónya István: A Kúria felkészült az esetleg felmerülő jogértelmezési problémák megválaszolására

Oldalak