Kereső

Például 07/10/2020
Például 07/10/2020
Dátum Sajtó Kollégium Ügyek Cím
2020. február 25. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Gondatlanságból elkövetett emberölés vétségét követheti el az, aki elmulasztja a gondozási szerződésből eredő kötelezettségét
2020. február 25. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A másodfokú bíróság határozatával szemben bejelenthető másodfellebbezés csak ügydöntő határozattal szemben érvényesíthető
2020. február 25. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Illetékesség kérdéséről döntött a Kúria az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási ügyekben
2020. február 25. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Csak meglévő akadályozó tényező esetében van arra lehetősége a Gazdasági Versenyhivatalnak, hogy befejezett cselekménynél lehetséges hatások elemzésébe kezdjen
2020. február 25. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A rendbírság kiszabott összege megfelelő szankciója a védői jelenléti kötelezettség elmulasztásának
2020. február 21. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Támogatási szerződés létrejöttét követően lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződésekkel kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria
2020. február 20. Sajtóközlemények, hírek - - A Kúria öttagú tanácsban bírálja majd el a sajtóban “lúgos támadásként” emlegetett ügyben a felülvizsgálati indítványt
2020. február 17. Sajtóközlemények, hírek - - Várhatóan áprilisban dönt a Kúria a gyöngyöspatai önkormányzatot érintő, személyhez fűződő jog megsértése miatt indult perben
2020. február 12. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A haszonélvezeti jog csak akkor jelenthet megfelelő vagyont, ha ténylegesen releváns anyagi hasznot biztosít
2020. február 12. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Előkészítő ülésen törvénysértő büntetés kiszabása
2020. február 12. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Csupán a kár megtérülésének lehet tekinteni, ha a csalással kapott kölcsönt részlegesen visszafizetik
2020. február 12. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Önálló tettesnek minősül, aki más személyt a sértettre lök és ezzel testi sértést követ el
2020. február 12. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Az arra nem jogosulttól származó speciális illetékességi szabály alkalmazása iránti indítvány elbírálása
2020. február 11. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek A Kúria határozatot hozott rendkívüli felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában
2020. február 10. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A Kúria határozatot hozott a munkavállaló elszámolási kötelezettségéről, ha a munkaviszony az elszámolási időszak előtt megszűnik
2020. február 10. Sajtóközlemények, hírek - - Könyvbemutató a Kúria 2020. évi első Teljes Ülésén
2020. február 5. A Kúria a médiában - - Dr. Vaskuti András: A büntetések egyre elkerülhetetlenebbé és gyorsabbá váltak
2020. február 5. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Harmadfokú eljárásra bíróság kijelöléséről döntött a Kúria
2020. február 3. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Bérleti szerződés érvénytelenségének megállapítása tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. január 31. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A hivatásos állomány szolgálati jogviszonyban álló tagja gondatlan károkozás esetén nem az alapilletménye 50%-ával felel, hanem az azzal megegyező összeggel

Oldalak