Kereső

Például 09/26/2020
Például 09/26/2020
Dátum Sajtó Ügytípus Ügyek Cím
2020. március 27. Kollégiumok hírei Büntető ügyek Jelentős ügyek A Kúria határozatában megállapította, hogy az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban kizárólag arra van törvényes lehetősége a bíróságnak, hogy pótolja vagy korrigálja a törvény kötelező, de nem mérlegelésen alapuló rendelkezéseit
2020. március 23. A Kúria a médiában - A perújítások eredménytelensége bizonyította az ítélkezés megalapozottságát - a perújítást vizsgálta a Kúria büntetőjogi ítélkezésben
2020. március 16. Sajtóközlemények, hírek - Az új koronavírus által okozott járványügyi helyzetben szükséges intézkedésekről döntött a Kúria elnöke
2020. március 10. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek A jogellenes munkáltatói intézkedés önmagában – személyiségi jogsértés megállapíthatósága nélkül – még nem teremt jogalapot sérelemdíj követelésére
2020. március 9. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Kártérítés tárgyában indult ügyben hozott határozatot a Kúria
2020. március 9. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Jövedelempótló kártérítési járadék mértékének leszállítása tárgyában hozott döntést a Kúria
2020. március 5. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Nincs helye a közigazgatási cselekmény megváltoztatásának a mérlegelési jogkör gyakorlásán alapuló közigazgatási cselekmény esetén
2020. március 4. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Jelentős ügyek A perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jog megsértése miatti kártérítési per
2020. március 2. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Potenciális versenykorlátozás tárgyában indult perben hozott döntést a Kúria
2020. március 2. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyben a közigazgatási hatóság tényállás-tisztázási és indokolási kötelezettsége egyedi módon érvényesül
2020. március 2. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Jelentős ügyek Feltalálói minőség megváltoztatása iránt indult ügyben hozott döntést a Kúria
2020. február 27. A Kúria a médiában - Darák Péter: Wlassics Gyula, a Királyi Közigazgatási Bíróság első elnöke
2020. február 26. Kollégiumok hírei Gazdasági ügyek Jelentős ügyek Devizaalapú kölcsönszerződés esetén tisztességtelen a folyósítási jutalék felszámítása, ha azt a bank a kölcsön folyósításának feltételeként határozza meg
2020. február 25. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Csak meglévő akadályozó tényező esetében van arra lehetősége a Gazdasági Versenyhivatalnak, hogy befejezett cselekménynél lehetséges hatások elemzésébe kezdjen
2020. február 25. Kollégiumok hírei Büntető ügyek Jelentős ügyek A rendbírság kiszabott összege megfelelő szankciója a védői jelenléti kötelezettség elmulasztásának
2020. február 25. Kollégiumok hírei Büntető ügyek Jelentős ügyek Gondatlanságból elkövetett emberölés vétségét követheti el az, aki elmulasztja a gondozási szerződésből eredő kötelezettségét
2020. február 25. Kollégiumok hírei Büntető ügyek Jelentős ügyek A másodfokú bíróság határozatával szemben bejelenthető másodfellebbezés csak ügydöntő határozattal szemben érvényesíthető
2020. február 25. Kollégiumok hírei Büntető ügyek Jelentős ügyek Illetékesség kérdéséről döntött a Kúria az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási ügyekben
2020. február 21. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Támogatási szerződés létrejöttét követően lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződésekkel kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria
2020. február 20. Sajtóközlemények, hírek - A Kúria öttagú tanácsban bírálja majd el a sajtóban “lúgos támadásként” emlegetett ügyben a felülvizsgálati indítványt

Oldalak