Kereső

Például 09/26/2020
Például 09/26/2020
Dátum Sajtó Ügytípus Ügyek Cím
2020. július 8. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Egyedi ügyek Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai elektronikus kapcsolattartás esetén: a felperesi jogi képviselő felelősségi körébe tartozik az elektronikus kapcsolattartásával összefüggő, megfelelő ügyviteli rend kialakítása
2020. július 2. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Jelentős ügyek Szerződésszegéssel okozott kár megtérítése iránti perben hozott határozatot a Kúria
2020. július 1. Sajtóközlemények, hírek - A (nyilvános) tárgyalások számának csökkentését szorgalmazza a Kúria
2020. július 1. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek A Kúria határozatának tárgya a bíróság illetékessége közigazgatási perben, ha a vitatott közigazgatási tevékenységet utolsó fokon megvalósító szerv több megyére illetékes
2020. július 1. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Ha az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv országos illetékességgel eljárva hozott döntést, a döntésével szemben indított közigazgatási perben a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes
2020. június 29. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek A pénzforgalmi szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének teljesítési módja a keretszerződés kötelező eleme
2020. június 26. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Jelentős ügyek Megbízási díj iránt indult perben hozott határozatot a Kúria
2020. június 26. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Jelentős ügyek Mezőgazdasági termékértékesítési szerződésből származó követelés iránti perben hozott határozatot a Kúria
2020. június 25. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek Össz-szervezeti egészségkárosodása miatti, nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. június 25. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Azonnali hatályú felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. június 25. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek Csomagátvizsgálással kapcsolatos adatkezelés jogellenessége miatti sérelemdíj tárgyában döntött a Kúria
2020. június 24. Sajtóközlemények, hírek - Böszörményiné dr. Kovács Katalin a Kúria elnökhelyettese július 1-től
2020. június 24. Sajtóközlemények, hírek - 2020. július 1-én vagy azt követően meghozott kúriai határozattal szemben kezdeményezhető jogegységi panasz eljárás
2020. június 24. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek A közigazgatási perrendtartás rendelkezésének alkalmazása kétfokú, országos illetékességgel eljáró alperes határozatának felülvizsgálata során
2020. június 24. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Az élhet a perbe lépés jogával, akinek az ügyféli érintettsége a közigazgatási határozattal összefüggésben fennáll
2020. június 17. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Jelentős ügyek Vállalkozói díjban való megállapodás megítélése a szerződés áfa fizetésre vonatkozó tilos elemei esetén
2020. június 17. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Kölcsönszerződésnek nevezett okiraton nyugvó igényt érvényesítésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria
2020. június 12. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek Foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. június 12. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek Baleset következtében keletkezett egészségkárosodás miatti kártérítési igény tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. június 11. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek Munkavállaló kártérítési felelőssége tárgyában döntött a Kúria

Oldalak