Kereső

Például 04/19/2019
Például 04/19/2019
Dátum Sajtó Kollégium Ügyek Cím
2019. február 27. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek A Kúria határozata szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában folyt perben
2019. február 26. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Egyedi ügyek A követelés bírósági úton való érvényesíthetőségét csak jogszabály zárhatja ki
2019. február 19. Sajtóközlemények, hírek - - Nem tipikus tényállású devizahiteles perben hozott határozatot a Kúria
2019. február 19. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása tárgyában hozott döntés a Kúria
2019. február 18. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek A Kúria ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos ügyben hozott határozatot
2019. február 18. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Öregségi nyugdíj megállapítása iránti ügyben hozott határozatot a Kúria
2019. február 18. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Egyedi ügyek Gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt hozott versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata
2019. február 15. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Egyedi ügyek A Kúria határozatában megállapította üzleti titok megsértése miatt indított perben a közbenső ítélettel kapcsolatos követelményeket
2019. február 15. A Kúria a médiában - - Darák Péter: „A Kúrián egy olyan belső műhelyt alakítottunk ki, ami segíthet a bíráknak”
2019. február 14. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek A Kúria határozata tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény tárgyában
2019. február 14. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek A hatályon kívül helyező végzés elleni fellebbezés lehetőségei a törvényben szigorúan meghatározottak, azok köre nem bővíthető
2019. február 14. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek Az új büntetőeljárási törvény a részleges megalapozatlanság másodfokon történő kiküszöbölésének lehetőségét teljes körben biztosítja
2019. február 12. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Egyedi ügyek A Kúria illetékügyben hozott döntése: adóssággal terhelt ajándék megszerzése utáni illetékfizetés
2019. február 12. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Egyedi ügyek A Kúria adóügyben hozott döntése: hiánypótlás kérdése kisadózó adóalanyiságának megszűnése esetén
2019. február 11. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Jelentős ügyek A Kúria hatályon kívül helyezte a jogerős ítéletet az úgynevezett „azbeszt ügyben”
2019. február 8. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató munkaviszony megszüntetés jogellenessége jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről
2019. február 7. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató írásbeli figyelmeztetés hatályon kívül helyezése és azonnali hatályú felmondás jogszerűsége tárgyában hozott döntésről
2019. február 7. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek Nem lehet tárgya a magánlaksértésnek a még ki nem utalt önkormányzati bérlakás
2019. február 7. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek Mikor jogerős a büntetésvégrehajtási bíró határozata?- Döntött a Kúria
2019. február 7. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató jogellenes jogviszony megszüntetés jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

Oldalak