Kereső

Például 07/10/2020
Például 07/10/2020
Dátum Sajtó Kollégium Ügyek Cím
2020. május 6. Sajtóközlemények, hírek - - A Kúria hatékonyan és gyorsan biztosítja az egységes joggyakorlatot
2020. május 5. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Közterületen reklámhordozó létesítése rendelet szerinti közterület-használati díj megfizetése iránti perben hozott ítéletet a Kúria
2020. május 5. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Orvosi kezeléssel és műtéttel kapcsolatos perben sérelemdíj megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. május 5. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Maradandó egészségkárosodással járó baleset miatti kártérítési perben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa
2020. május 2. A Kúria a médiában - - Folyamatos az ügyek elbírálása a közigazgatási ítélkezésben – interjú a Kúria veszélyhelyzet idejére vonatkozó kollégiumi véleményéről
2020. április 30. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Annak megállapítása, hogy a megváltozott munkaképességű személyek D vagy E kategória szerinti ellátásra válhatnak-e jogosulttá, kizárólag az önellátási képességük orvosszakmai szempontú véleményezése alapján történik
2020. április 30. Sajtóközlemények, hírek - - A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő eljárásjogi szabályok alkalmazásáról alkotott kollégiumi véleményeket a Kúria Polgári Kollégiuma
2020. április 28. A Kúria a médiában - - Kónya István: A Kúria felkészült az esetleg felmerülő jogértelmezési problémák megválaszolására
2020. április 27. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek A Kúria határozatában megállapította, hogy a létező közigazgatási cselekményt támadó és nem létező közigazgatási cselekmény pótlására irányuló felperesi kérelem nem bírálható el keresethalmazatban
2020. április 24. A Kúria a médiában - - Kónya István: Nincs jelentős időveszteség a folyamatban lévő ügyek intézésénél a Kúrián
2020. április 24. Sajtóközlemények, hírek - - A közigazgatási perekben veszélyhelyzetben érvényesülő határidők számításáról alkotott kollégiumi véleményt a Kúria Közigazgatási Kollégiuma
2020. április 22. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Üzemi baleset okozta egészségkárosodás miatti sérelemdíj megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. április 22. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A Kúria munkaügyi perben hozott határozatot közszolgálati jogviszony fennállásával kapcsolatban
2020. április 16. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek A Kúria határozatot hozott kétpályás M6 alagútrendszer „A” jelű alagútjának vágathajtása során történt beomlással kapcsolatos ügyben
2020. április 16. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A Kúria határozatot hozott munkaviszony megszüntetése tárgyában indult ügyben
2020. április 16. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Tapasztalattal és vezetői gyakorlattal rendelkező műszaki vezető, aki bízva a kivitelezőkben, a leadott igények valóságának ellenőrzése nélkül többletköltséget okoz, munkaköri kötelezettségét jelentős mértékben, súlyosan gondatlanul megszegi
2020. április 16. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A Kúria munkaügyi perben hozott határozatot, melyben a felperes keresetében az azonnali hatályú felmondás jogellenességének megállapítása mellett elmaradt munkabér, cafeteria, végkielégítés, valamint sérelemdíj megfizetését kérte
2020. április 16. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A munkáltató döntési jogkörébe tartozik, hogy munkaviszonyt létesít-e igazolások hiányában, ha az igazolások hiánya miatt nem létesítenek a munkavállalóval munkaviszonyt, az ebből eredő kárért a mulasztó, volt munkáltató felel
2020. április 16. Kollégiumok hírei - - A Kúria illetékes tanácsa munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot
2020. április 15. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek A Kúria illetékes tanácsa határozatot hozott szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti ügyben

Oldalak