Kereső

Például 07/10/2020
Például 07/10/2020
Dátum Sajtó Kollégium Ügyek Cím
2020. április 12. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria döntéséről, miszerint az elévült adómegállapítási időszak adófizetési kötelezettségének rendezése során bizonyítási eljárás nem folytatható le, a rendezésnek számviteli eszközökkel kell megtörténni
2020. április 8. Sajtóközlemények, hírek - - Továbbra is biztosítottak az ítélkezés feltételei a Kúrián
2020. április 6. Sajtóközlemények, hírek - - Változások a Kúria vezetésében
2020. március 31. Sajtóközlemények, hírek - - Elhalasztja a Kúria a gyöngyöspatai önkormányzatot is érintő, személyhez fűződő jog megsértése miatt indult per tárgyalását
2020. március 30. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Vezető állású munkavállaló kártérítési felelősségére vonatkozó ügyben hozott határozatot a Kúria
2020. március 27. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A szabálysértési ügyben a szabálysértési hatóság és bíróság tagjaként nem járhat el a sértett és képviselője és nem járhat el az ügyben az a szabálysértési hatóság és bíróság, amelynek vezetőjével szemben kizárási ok áll fenn
2020. március 27. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A Kúria határozatot hozott társtettesként elkövetett emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntettének és társtettesként elkövetett emberi test tiltott felhasználása bűntettének tárgyában
2020. március 27. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A Kúria határozatában megállapította, hogy az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban kizárólag arra van törvényes lehetősége a bíróságnak, hogy pótolja vagy korrigálja a törvény kötelező, de nem mérlegelésen alapuló rendelkezéseit
2020. március 23. A Kúria a médiában - - A perújítások eredménytelensége bizonyította az ítélkezés megalapozottságát - a perújítást vizsgálta a Kúria büntetőjogi ítélkezésben
2020. március 16. Sajtóközlemények, hírek - - Az új koronavírus által okozott járványügyi helyzetben szükséges intézkedésekről döntött a Kúria elnöke
2020. március 10. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A jogellenes munkáltatói intézkedés önmagában – személyiségi jogsértés megállapíthatósága nélkül – még nem teremt jogalapot sérelemdíj követelésére
2020. március 9. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Jövedelempótló kártérítési járadék mértékének leszállítása tárgyában hozott döntést a Kúria
2020. március 9. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Kártérítés tárgyában indult ügyben hozott határozatot a Kúria
2020. március 5. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Nincs helye a közigazgatási cselekmény megváltoztatásának a mérlegelési jogkör gyakorlásán alapuló közigazgatási cselekmény esetén
2020. március 4. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jog megsértése miatti kártérítési per
2020. március 2. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyben a közigazgatási hatóság tényállás-tisztázási és indokolási kötelezettsége egyedi módon érvényesül
2020. március 2. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Feltalálói minőség megváltoztatása iránt indult ügyben hozott döntést a Kúria
2020. március 2. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Potenciális versenykorlátozás tárgyában indult perben hozott döntést a Kúria
2020. február 27. A Kúria a médiában - - Darák Péter: Wlassics Gyula, a Királyi Közigazgatási Bíróság első elnöke
2020. február 26. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Devizaalapú kölcsönszerződés esetén tisztességtelen a folyósítási jutalék felszámítása, ha azt a bank a kölcsön folyósításának feltételeként határozza meg

Oldalak