Közigazgatási ügyek

Közigazgatási ügyek

Tájékoztató a Kúria Kfv.VII.45.126/2023/8. számú, korkedvezményre jogosító szolgálati idő elismerése iránt indított perben hozott határozatáról

A közigazgatási szerv a hatósági eljárásban meghozott határozatával korkedvezményre jogosító szolgálati időként nem ismerte el a felperes határozatlan időtartamú munkaviszonyban, teljes (napi nyolc óra) munkaidőben, a tömegközlekedésben, autóbuszvezető munkakörben foglalkoztatásának időtartamát. A felperes keresetében kérte ennek az időtartamnak a korkedvezményre jogosító időként elismerését.

Az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével a határozatot megsemmisítette és a hatóságot új eljárás lefolytatására, új határozat hozatalára utasította.

A Kúria a 2023. október 24-én tárgyaláson kihirdetett ítéletével a Pécsi Törvényszék 2.K.700.067/2023/8. számú ítéletét hatályában fenntartotta.

Az alperes Somogy Vármegyei Kormányhivatal a felperes Balaton partra tervezett üdülőépület építésének engedélyezése iránti kérelmét elutasította. A felperes keresetében az alperes határozatának megsemmisítését kérte, amit az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével elutasított. A felperesnek a jogerős ítélet ellen előterjesztett felülvizsgálati kérelmét a Kúria befogadta.

Tájékoztató a Kúria Kfv.VII.39.907/2022/12. számú, a balatonfüredi „Görög falu” területét érintő kisajátítás jogalapja tárgyában hozott döntéséről

A Kúria a Kfv.VII.39.907/2022/12. számú ítéletével a Veszprémi Törvényszék három közbenső ítéletét – amelyek a felperes kereseteit a kisajátítás jogalapja vonatkozásában elutasították – hatályában fenntartotta. A Kúria szerint a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (az I. rendű alperes) és az elsőfokú bíróság megalapozottan állapította meg, hogy Balatonfüred Város Önkormányzata (a II. rendű alperes) a kisajátítást a módosított helyi építési szabályzatában (a továbbiakban: HÉSZ) meghatározott közérdekű célra, terület- és településrendezés érdekében kérte. A II.

Önkormányzati rendeletben nem állapítható meg úthasználati fizetési kötelezettség

A Kúria Önkormányzati Tanácsához 2021. októberétől 23 ügyben érkezett a Kormányhivataltól indítvány különböző Pest Megyei településeken a helyi közutak használatára helyi rendeletben előírt fizetési kötelezettség miatt.

Az indítványok elbírálása során az Önkormányzati Tanácsnak először abban a kérdésben kellett döntenie, hogy jogosultak-e a helyi önkormányzatok a tulajdonukban álló helyi közutak használatát behajtási engedélyhez kötni.

Tájékoztató a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.029/2021/4. számon hozott határozatáról

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a törvényességi felügyeletet ellátó kormányhivatal indítványára megsemmisítette Gödöllő város útjainak és lakókörnyezetének védelméről, a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendeletének útfenntartási hozzájárulási díj bevezetésére vonatkozó egyes rendelkezéseit és megállapította, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetett, de még hatályba nem lépett rendelkezései sem lépnek hatályba.

A Tokaji Borvidék területén területi korlátozás nélkül csak Furmint, Hárslevelű, Kabar, Sárga muskotály, Zéta és Kövérszőlő szőlőfajták telepíthetők (Kfv.IV.35.211 /2021/7.)

A Kúria a 2021. október 12-én kihirdetett döntésében azt a kérdést vizsgálta, hogy a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa Rendtartása a borvidéki termelőkre kötelező jelleggel előírhatja-e, hogy a borvidéken csak meghatározott szőlőfajták telepíthetők területi korlátozás nélkül.

Jogerős ítélet a Klubrádió frekvenciapályázatának ügyében

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2020. november 4-én pályázati felhívást tett közzé a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata céljából. A felhívásra három pályázati ajánlat érkezett, köztük a felperesé, aki „Klubrádió” állandó megnevezéssel nyújtotta be ajánlatát. Az alperes a 2021. március 10-én kelt, keresettel támadott határozatával megállapította, hogy a felperes pályázati ajánlata alakilag és tartalmilag érvénytelen, a pályázati eljárás pedig eredménytelen.

A Kúria helyben hagyta a Klubrádió keresetét elutasító elsőfokú határozatot

Tájékoztató a Kúria Kf.V.40.072/2021/7. számú ítéletéről, amelynek elvi tartalma szerint: nem lehet megújítani a médiaszolgáltatási jogosultságot, ha a Médiatanács végleges határozatában megállapította, hogy a médiaszolgáltató a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (Mttv.) foglalt rendelkezéseket ismételten megszegte.