Kereső

Például 09/24/2020
Például 09/24/2020
Dátum Sajtó Ügytípus Ügyek Cím
2020. július 14. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek A végrehajtási rendeleti szabályozás lényeges változása a Kúria ítélkező tanácsa számára lehetőséget teremt a korábban közzétett határozattól való eltérésre
2020. július 13. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek A Ptk. lehetővé teszi, hogy a vagyontárgy helyreállításának vagy új állapotban való beszerzésének értéke erejéig kössenek a felek biztosítási szerződést
2020. július 13. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Próbaidő alatti felmondás jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. július 13. A Kúria a médiában - Óriási társadalmi és gazdasági jelentőséggel bírnak a munkaügyi jogviták eldöntésében hozott bírósági döntések
2020. július 13. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. július 13. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek A perbeli jogutódlás nem azonos az anyagi jogi jogutódlással, a felek közötti anyagi jogi jogviszony vizsgálata a per érdemére tartozik
2020. július 13. Sajtóközlemények, hírek - Meggyőző többséggel támogatta Székely Ákos elnökhelyettesi pályázatát a Kúria Teljes Ülése
2020. július 13. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Munkaviszony megszüntetés jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában
2020. július 13. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Csak az egyetemes szolgáltatót terheli a fogyasztóval (előfizetővel) szerződéskötési kötelezettség
2020. július 13. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Az idegenrendészeti vagy menekültügyi őrizetben levő harmadik országbeli állampolgárok esetében a bíróság illetékességének megállapítása ügyében hozott határozatot a Kúria
2020. július 13. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek Kártérítési igény iránti perben hozott döntést a Kúria
2020. július 13. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek A csatlakozó fellebbezés megengedhetősége és a beszámítási kifogás jogi természete
2020. július 10. A Kúria a médiában - Jogegységi panaszok - szükség lehet néhány szabály pontosítására a jogalkotó részéről
2020. július 9. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Tájékoztató az azonnali jogvédelem elbírálásának szempontjairól teljes készpénzállomány zárolása esetén
2020. július 9. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Egyedi ügyek Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai elektronikus kapcsolattartás esetén
2020. július 9. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Szülés utáni kórházi kezeléssel kapcsolatos egészségkárosodás miatti kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. július 9. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Jogalap nélküli gazdagodás, kártérítés és egyebek iránti kiemelt egyedi ügyben hozott határozatot a Kúria
2020. július 9. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Jelentős ügyek Súlyos egészségromlás miatti nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. július 9. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Tűzkár folytán vagyonbiztosítási szerződés alapján kártérítés megfizetése tárgyában indult ügyben hozott határozatot a Kúria
2020. július 8. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Egyedi ügyek Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai elektronikus kapcsolattartás esetén: a felperesi jogi képviselő felelősségi körébe tartozik az elektronikus kapcsolattartásával összefüggő, megfelelő ügyviteli rend kialakítása

Oldalak