Kereső

Például 12/13/2019
Például 12/13/2019
Dátum Sajtó Kollégium Ügyek Cím
2019. november 4. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Egyedi ügyek Biztosítási összeg megfizetése iránti perben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa
2019. október 30. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Ha a kormánytisztviselő részére a munkáltató felmentést közölt és annak tartama alatt az érintett meghal, örököse jogosult az elhunytat megillető végkielégítés összegének megfelelő juttatásra
2019. október 30. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Ha a közalkalmazott vezetői megbízását és annak elfogadását a felek a Kjt. kógens rendelkezése ellenére nem foglalták írásba, az érvénytelen
2019. október 29. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Egyedi ügyek Nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa
2019. október 29. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria
2019. október 29. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Egyedi ügyek Kártérítés megfizetése tárgyában hozott döntést a Kúria munkaügyi tanácsa
2019. október 28. A Kúria a médiában - - Márki Zoltán: Aki az 1956-os forradalom leverését követő megtorló ítéletek előkészítésében és kimondásában részt vett, az köztörvényes bűncselekményt követett el
2019. október 25. Sajtóközlemények, hírek - - Darák Péter: Az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó alapjogok célja – a szomorú történelmi tapasztalatokra is tekintettel – az önkény, az elnyomás lehetőségének kizárása
2019. október 22. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Egyedi ügyek További 1956 utáni megtorló ítéletek törvényi semmisségét igazolta a Kúria
2019. október 22. Sajtóközlemények, hírek - - Izgalmas beszélgetés és érdeklődő hallgatók - „Kúriai esetek” a győri Széchenyi István Egyetemen
2019. október 21. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria
2019. október 21. Sajtóközlemények, hírek - - Népszavazási kérdést hitelesített a Kúria
2019. október 21. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Egyedi ügyek Bérleti szerződésből származó követelések iránti perben hozott határozatot a Kúria
2019. október 21. Sajtóközlemények, hírek - - További 1956 utáni megtorló ítéletek törvényi semmisségét igazolta a Kúria
2019. október 21. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek A felülvizsgálati kérelem befogadás megengedhetőségével kapcsolatos feltételeknek a Kp-ban nem szereplő elemmel való kiegészítése nem jogértelmezés, hanem bírói jogalkotás lenne
2019. október 18. A Kúria a médiában - - Tanulmányi szerződések és versenytilalmi megállapodások – a joggyakorlat-elemző csoport munkájáról számolt be a Napi.hu
2019. október 17. Sajtóközlemények, hírek - - Erkölcs és jog konferencia – videón is megtekinthetőek az előadások
2019. október 15. Sajtóközlemények, hírek - - A gazdasági társaság vezető tisztségviselője felelősségének kérdéseiről és az élettársi kapcsolat fogalmi elemeiről tanácskoztak jogegységi csoportok a Kúrián
2019. október 14. A Kúria a médiában - - A jog az erkölcs nélkül kiüresedik – Darák Péter és Sulyok Tamás közösen adott interjút a Karc FM-nek
2019. október 11. Sajtóközlemények, hírek - - Devizahiteles perek: A Kúria az általa felfüggesztett ügyben az európai bíróság ítéletében megadott szempontok alapján hozza meg döntését

Oldalak