Kereső

Például 07/10/2020
Például 07/10/2020
Dátum Sajtó Kollégium Ügyek Cím
2020. május 28. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek A vállalati költség- és gazdasági racionalizálás indoklása alapján történt munkaviszony jogellenes megszüntetése tárgyában hozott döntést a Kúria
2020. május 28. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Lezajlott átszervezés és a munkakör megszűnésére való indoklással, munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. május 25. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelemmel kapcsolatos ügyet bírált el a Kúria
2020. május 25. Sajtóközlemények, hírek - - A Kúria felkészült a jogegységi panaszok kezelésére
2020. május 20. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Munkaidőkeretben foglalkoztatott mozdonyvezetők heti pihenőidejük beosztása tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. május 20. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése tárgyában hozott határozatról
2020. május 20. Sajtóközlemények, hírek - - Elfogadta az Országgyűlés a Kúria elnökének 2018. évi beszámolóját
2020. május 20. A Kúria a médiában - - Hatásköri vita az Európai Unióban? – A német alkotmánybíróság döntése és hatása a bírósági gyakorlatra
2020. május 20. Sajtóközlemények, hírek - - Erkölcs és jog – könyv jelent meg a konferencia előadásaiból
2020. május 20. A Kúria a médiában - - A koronavírus járvány a bíróságoktól is azt igényli, hogy rugalmas ügyintézési módot alakítsanak ki – interjú a Kúria veszélyhelyzet idejére vonatkozó három polgári kollégiumi véleményéről
2020. május 12. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek „Gyöngyöspatai szegregációs per”: a nem vagyoni károk megtérítésénél a kártérítés megítélésének egyetlen módja a pénzbeli kártérítés, természetbeni kártérítés alkalmazására nincs jogszabályi lehetőség
2020. május 11. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Az egészségbiztosító Ebtv. 68. §-ában szabályozott megtérítési igénye az Ákr. 103. § (4) bekezdése alkalmazásában a jogszerű állapot helyreállítására kötelező intézkedés, amely az ügyintézési határidő kétszeresének túllépése esetén is lehetséges
2020. május 11. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Közalkalmazott illetménye tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. május 11. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Annak – a NEFMIr. alkalmazásával való – eldöntése, hogy a felperes megbetegedéseinek részkárosító hatását lehet-e összevont értékelés eredményeként meghatározni, különleges szakértelmet igényel, de nem szakértői mérlegeléssel történik
2020. május 11. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A nem lakás céljára szolgáló helyiség nem tárgya az adásvételnek, mert az előkészítő okiratokból, majd magukból a szerződésekből is ez egyértelműen megállapítható
2020. május 11. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek A Kúria határozatában kimondta, hogy öregségi nyugellátásról nem lehet lemondani, újbóli megállapítást csak jogszabályban meghatározott kivételes esetekben lehet kérni
2020. május 11. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A közigazgatási eljárásban beszerzett bizonyíték "kirekesztésének" nem feltétele, hogy arról más hatóság megállapítsa, jogellenesen állították elő; a hatóság a tényállás tisztázására alkalmas bizonyítékokat főszabály szerint szabadon használja fel
2020. május 11. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A Kúria határozatot hozott a Sztrájktörvény alapján indult nem peres eljárás tárgyában
2020. május 8. A Kúria a médiában - - A közigazgatási bíráskodás egy újabb állomásához érkezett a Kúria
2020. május 6. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Panelfelújítási program keretében kötött közös képviseleti megbízási szerződéssel kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria

Oldalak