Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.126/2024/9. számú, közérdekű adat kiadása tárgyában indított perben 2024. május 22-én tárgyaláson hozott döntéséről

Dátum

Az elsőfokú bíróság a felperes 2021. november 25-i előzetes adatmegismerési igényével megegyező tartalmú keresetét elutasította. A másodfokú bíróság részben megváltoztatta az elsőfokú bíróság ítéletét és az alperest arra kötelezte, hogy 15 napon belül a megadott e-mail címre adja ki a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs 2020. január 31-től 2020. június 17-ig tartott üléseinek jegyzőkönyveit, valamint a Koronavírus-járvány Elleni Védekezést Felelős Operatív Törzs jogutódjaként létrejött Operatív Törzs 2020. június 18-től 2021. november 23-ig tartott üléseinek jegyzőkönyveit. Feljogosította az alperest – a nyilatkozó személy nevének kivételével – egyes jegyzőkönyvekben a megjelölt részek kitakarására.

Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítélet felülvizsgálattal támadott rendelkezését hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét teljes egészében helybenhagyta.

A Kúria – a másodfokú bíróságtól eltérően – úgy ítélte meg, hogy a rendkívüli veszélyhelyzetben készült jegyzőkönyvek mint döntés megalapozását szolgáló adatok – az adattartalmuk komplexitására is figyelemmel – nyilvánossága a kivételesen korlátozható kategóriába tartoznak az Infotv. 27. § (6) bekezdésének mindkét fordulata alapján. A jegyzőkönyvekben található adatok (információelemek) olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy az egyes elemek nagyterjedelmű leválasztása értelmezhetetlen adatot eredményezne, ami miatt nincs lehetőség arra, hogy a dokumentum egyes részeinek megismerhetőségéről a bíróság külön-külön döntsön.

Budapest, 2024. május 22.