A Kúria minden bírája törvényesen kinevezett bíró

Dátum

A sajtóban újra felmerült a Kúria által az elmúlt másfél évben számtalanszor megcáfolt, a 2021-ben lefolytatott kúriai bírói pályázati eljárásokkal kapcsolatban terjesztett valótlanság.

Most ismételten leírjuk: a 76. számú álláshelyre pályázók rangsorában a Kúria elnöke nem tért el a Kúria bírói tanácsa által kialakított rangsortól. Az első három helyre rangsorolt bírók mindegyikének pályázatát elfogadta az egyidőben elbírált álláshelyekre kiírt pályázatok valamelyikére. Mindhárom – az első helyre rangsorolt, a második helyre rangsorolt és a harmadik helyre rangsorolt – bíró azóta, így jelenleg is a Kúrián ítélkezik. Köztük olyan bíró is, aki az európai országok szokása és Magyarország törvényei szerint szabályosan más jogászi pályáról érkezett a Kúriára. Nem egyedül, számos kiváló bíró kezdte bírói pályafutását a legfelsőbb bírói fórumon.

Az Országos Bírói Tanács ezzel a gyakorlattal szemben korábban soha nem emelt kifogást, és az ülések nyilvános jegyzőkönyveiből ellenőrizhető módon a pályázat elbírálásával kapcsolatos véleményét maga sem értelmezte úgy, hogy bármelyik kúriai bíró kinevezésének, illetve áthelyezésének törvényességét kétségbe vonná. Sőt, 2023 szeptemberében tartott ülésén már ugyanezt a gyakorlatot ismételten akként véleményezte, hogy az megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Összességében tehát: a Kúria minden bírája törvényesen kinevezett bíró. Minden ezzel ellentétes állítás önkényes és felelőtlen. Valótlan állítások megismétlése pedig nem teszi azokat igazzá, legfeljebb többen hiszik el. Ettől azonban még minden ilyen állítás valótlan marad.

Végezetül: ismételten emlékeztetünk arra, hogy a bírói tekintély tiszteletben tartása az alkotmányos működés, a jogállam csorbítást nem tűrő alapértéke. A bíróságok döntésének tiszteletben tartása mindenkit kötelez. A döntés maga természetesen vitatható, de a bírák személyükben nem támadhatók, mert ez aláássa a bíróságok és a bírák ítélkezési tevékenységébe helyezett közbizalmat, sérti az alkotmányos működést. Tisztelettel kérjük ennek figyelembevételét.