Tájékoztató az Bhar.I.1375/2022. számú határozatáról vesztegetés elfogadásának bűntette ügyében

Dátum

Fővárosi Törvényszék   a vádlottat bűnösnek mondta ki vesztegetés elfogadásának bűntettében, ezért őt 2 év szabadságvesztésre, 2.400.000 forint pénzbüntetésre 4 évre az egészségügyi szakképzettséget igénylő foglalkozás gyakorlásától eltiltásra ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását a bíróság 4 év próbaidőre felfüggesztette.

Az ítélet ellen a vádlott és védője jelentett be fellebbezést.

A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság a Fővárosi Törvényszék ítéletét megváltoztatta és a vádlottat az ellene vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vád alól – bűncselekmény hiányában – felmentette.

A másodfokú ítélet ellen a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a vádlott büntetőjogi felelősségének megállapítása, és vele szemben szabadságvesztésbüntetés, pénzbüntetés és foglalkozástól eltiltás büntetés, valamint közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabása érdekében jelentett be fellebbezést.

A Legfőbb Ügyészség a fellebbezést változatlan tartalommal fenntartotta.

A Kúria a 2023. március 28. napján megtartott nyilvános ülésen a Másodfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a vádlottat bűnösnek mondta ki vesztegetés elfogadásának bűntettében, ezért őt 2 év szabadságvesztésre, 600.000 forint pénzbüntetésre 2 évre az orvos foglalkozás gyakorlásától eltiltásra ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását a Kúria 2 év próbaidőre felfüggesztette.

A Kúria megállapította, hogy az elsőfokú bíróság által megállapított és másodfokú bíróság által csekély mértékben megváltoztatott tényállás megalapozott. Az ítélőtábla helytállóan egészítette ki a tényállást azzal, hogy pénz zárt borítékban volt. Ugyancsak indokolt volt mellőzni a tényállásból „Ez utóbbi kijelentéseivel a vádlott az orvos-beteg viszonylatában egyértelműen pénzre utaló borítékban lévő pénz átadására irányuló ígéretet a valótlan tartalmú betegéletút létrehozása és ennek alapján az igazolás kiadása érdekében elfogadta.” megállapítást, azonban helytelenül jelölte meg ennek okát a megalapozatlanság kiküszöbölésében a másodfokú bíróság.  A Kúria megállapította, hogy ez a következtetés nem a tényállás részét képezi, hanem a bizonyítékok értékelése és az ítélet jogi indokolása körébe tartozik. 

A harmadfokú bíróság az ítéleti tényállás alapján megállapította, hogy a vádlott magatartásával megvalósította a vesztegetés elfogadása bűntettét. E bűncselekménynek több elkövetési magatartása van, ezek közé tartozik nemcsak a jogtalan előny, hanem a jogtalan előny ígéretének az elfogadása is. A Kúria az ítélet indokolása során kifejtette, hogy – a   másodfokú bíróság érvelésével ellentétben – az ítéleti tényállás alapján megállapítható, hogy a valótlan tartalmú orvosi igazolás kiállítása érdekében zárt borítékban felajánlott pénzt nem utasította vissza a vádlott. A vádlott azon kijelentése, hogy „ezt hagyjuk, ezt majd ott”, éppen az előny elfogadását fejezi ki. Ténykérdés, hogy a jogtalan előnyt a vádlott nem vette át, azonban a bűncselekmény megállapításának ez nem feltétele.

A Kúria nem osztotta azt a megállapítást, hogy a vádlott cselekménye a bűncselekmény előkészületének minősül, amely magatartást a törvény nem rendel büntetni. A jogtalan előny ígéretének elfogadásával elkövetett vesztegetés bűntette esetében a jogalkotó a bűncselekmény elkövetési magatartását egy előkészületi magatartásban határozta meg, ebből következően e bűncselekménynek nincs (további) előkészülete.

A Kúria a büntetéskiszabási tényezőkre és a vádlott – részben megváltozott – személyi körülményeire tekintettel állapította meg a kiszabott büntetést.