A Szladits Károly Nemzetközi Emlékkonferencián tartott előadást a Kúria elnökhelyettese

Dátum

A 152 évvel ezelőtt Dunaszerdahelyen született magyar jogtudós, Szladits Károly munkássága előtt tisztelegve szervezett nemzetközi emlékkonferenciát 2023. április 22-én a Közép-Európai Alapítvány, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának is megválasztott egyetemi tanár szülővárosában.

„A közjog és a magánjog a változó időben” című szimpóziumon neves külföldi és hazai előadók emlékeztek meg Szladits Károly kimagasló életművéről, amelynek legjelentősebb eredménye a második világháború előtti polgári jogot elemző „Magyar magánjog” című gyűjteményes munka.

A konferencián a legfőbb bírói fórum képviseletében dr. Patyi András, a Kúria elnökhelyettese vett részt és tartott előadást a „Közigazgatás és jogi személyiség a változó közjogban” címmel. Az elnökhelyettes beszédében kiemelte: a közjogban és a közigazgatás működése körében a tételes jog számos alanyt jelöl ki, hoz létre, ezek a jogalanyok azonban alapvetően relatív jogalanyisággal, az adott törvény személyi hatályához kapcsolódó jogalanyisággal jönnek létre.

Budapest, 2023. április 24.

A Kúria Kommunikációs Osztálya