Állami kitüntetésben részesült dr. Vezekényi Ursula

Dátum

Dr. Vezekényi Ursula nyugalmazott kúriai tanácselnök 2023. március 16-án – nemzeti ünnepünk alkalmából – több mint négy évtizedes bírósági pályafutása során főként a társasági és a cégjog területén végzett, nemzetközileg is elismert, magas színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át dr. Varga Judit igazságügyi minisztertől.

Dr. Vezekényi Ursula 1979-ben végzett az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán summa cum laude minősítéssel.

1979. márciusától kezdődően fogalmazóként segítette a Pesti Központi Kerületi Bíróság munkáját, ahonnan rövid időn belül, 1980 januárjában áthelyezték a Legfelsőbb Bíróságra. Jogi szakvizsgáját kitűnő eredménnyel teljesítette.

1981. július 1-jei hatállyal nevezték ki bírósági titkárrá, 1982 márciusában bírói kinevezést kapott.

Jogi szakmai anyaggal bővített angol és német nyelvismeretének köszönhetően 4 évig az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Jogi Kapcsolatok Főosztályán főelőadóként kamatoztatta tudását.

1988. december 1. napjától beosztott bíróként dolgozott a Fővárosi Bíróságon, ahol 1990. június 1-jén tanácselnöknek nevezték ki.

Legfelsőbb bírósági munkáját 1992. április 15-én, a Gazdasági Kollégium bírájaként kezdte. Munkája mellett az igazságügyi miniszter által létrehozott társasági és cégjogi kodifikációs bizottság tagja, valamint a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékének oktatója, adjunktusa is volt. Később az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói tevékenységét címzetes egyetemi docens címmel jutalmazta.

Mindezek mellett 1990-től kezdődően számos társasági jogi, cégjogi szakkönyv társszerzője volt.

2006. május 1. napjától a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának tanácselnöke, 2012. január 1-től kúriai tanácselnök. Bírói tisztségéből, nyugdíjba vonulására tekintettel, 2022. március 17. napjával mentették fel.

Kiemelkedő munkásságáért 2020-ban, a jogi hivatásrendek által alapított Deák Ferenc-díjban részesült, amely elismerés jelzi, hogy dr. Vezekényi Ursula bíróként, az elmúlt századok nagy jogászainak, a deáki hagyományoknak méltó utódja.

2021-ben az Országos Bírói Tanács Juhász Andor-díj arany fokozatát adományozta Tanácselnök asszony részére.

Bírói munkáját az egész pályafutására jellemző szorgalommal és elhivatottsággal, alapos szakmai felkészültséggel végezte. Munkásságával hozzájárult számos új jogintézményhez kapcsolódóan a joggyakorlat kialakításához, egységesítéséhez.

A Kúria közössége nevében ezúton gratulálunk Tanácselnök asszonynak a kitüntetéshez!

Budapest, 2023. március 16.

A Kúria Kommunikációs Osztálya