Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.340/2022. ügyszám alatt folyamatban lévő perről

Dátum

A felperes a keresetben a Külügyminisztérium alperest a 2020 márciusában, kórházi intenzív ellátásra alkalmas lélegeztetőgépek és arcmaszkok adásvételére irányuló szerződésekkel kapcsolatos közérdekű adatok kiadására kérte kötelezni. A kiadni kért közérdekű adatok arra vonatkoztak, hogy ki és milyen eljárás során döntött a szerződő félről, az átláthatóságot az alperes miként ellenőrizte, milyen indokok vezettek a szerződő féltől eltérő, harmadik személy részére történő teljesítéshez. Emellett kérte a szerződések alapján befogadott számlák és a megfizetésüket tanúsító dokumentumok kiadását. Az alperes az adásvételi szerződéseket, továbbá a szerződések alapján teljesített kifizetéseket tartalmazó összefoglaló táblázatot a felperesnek kiadta, ezt meghaladóan a kereset elutasítását kérte. Védekezése szerint a kiadni kért közérdekű adatok egy része az alperesnél nem keletkezett; az átláthatósági vizsgálatot elvégezte, de az ezzel összefüggő adatok kezelésének jogalapja megszűnt; a további közérdekű dokumentáció kiadásával a felperes számlaszintű ellenőrzést kíván végrehajtani.

Az elsőfokú bíróság a keresetnek helyt adó ítéletében a közérdekű adatok kiadására kötelezte az alperest. Az alperes fellebbezése alapján eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, a szerződések kiadásával teljesített keresetet elutasította, egyéb rendelkezéseit helybenhagyta.

Az alperes felülvizsgálati kérelme alapján eljáró Kúria a jogerős ítélet felülvizsgálattal támadott rendelkezését részben hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét e körben megváltoztatta és az alperes által nem kezelt közérdekű adatok kiadására irányuló keresetet elutasította. A Kúria döntésének lényege szerint a közérdekű adat kiadása iránti igény megtagadásának jogszerűségét és a megtagadás indokait az adatkezelőnek kell bizonyítania. A felek közötti vita esetén azonban a felperesnek ezt megelőzően azt kell igazolnia, hogy a kiadni kért adatot az alperes kezeli. Az adatkezelőt csak létező és az általa ténylegesen kezelt adat kiadására lehet kötelezni. Mivel a felperes által hivatkozott jogszabályokból az alperes adatkezelői kötelezettsége a kereset egyes pontjaiban felsorolt adatokra (a szerződő fél kiválasztása, a harmadik személy részére történő teljesítés indoka) nem következik, a nem kezelt adatok kiadására az alperes nem kötelezhető. Ezt meghaladóan a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta, mert az átláthatóság ellenőrzése és a szerződés teljesítésével összefüggő közérdekű adatok kiadására a másodfokú bíróság a jogszabályoknak megfelelően kötelezte az alperest.