Közlemények kúriai döntésekről (archív tartalom)

Tájékoztató Munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása, munkáltatói jogkörgyakorló személyében bekövetkezett változás megítélésével kapcsolatos ítéletről

A Kúria M.I. tanácsa 2012. június 18-án megtartott  tárgyaláson kihirdetette Mfv.I.10.328/2011. számú ítéletét.

2012. június 19.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.049/2011/6. számú határozatról

Az ingatlan-nyilvántartás szerint a perbeli, erdő művelési ágban nyilvántartott ingatlan a Magyar Állam I. rendű alperes tulajdonában áll, kezelője 1974. február 26. napjától jelenleg is a II. rendű alperes jogelődje: a Pilisi Állami Parkerdő Gazdaság. A II. rendű alperes jogelődje 1996.

2012. június 18.

Tájékoztató a Kúria a felperesnek- a Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. és társa ellen szerződés érvénytelenségének megállapítására irányuló perében hozott elvi határozatáról

Egy közjegyzői okiratba foglaltan három szerződés megkötésére került sor. A szerződésben egyrészt az I. és a II. r. alperes között kölcsönszerződés megkötésére került sor, másrészt a II. r.

2012. június 14.

Tájékoztató a Kúria 2012. június 12. napján meghozott, a CIB Bank Zrt. felperesnek az EX-LEX Kft „f.a.” és társa alperesek ellen kártérítés megfizetése iránt a Gfv.IX. 30.128/2012. számú ügyben hozott határozatáról

A tényállás szerint a II.r. alperes 2007. július 3-án ajánlattételi felhívást tett közzé a magyar intervenciós készletből származó gabona belső piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról. Az A.  Kft.

2012. június 14.

Tájékoztató úszódaruszerelés áfamentességének jogellenes megszüntetéséről

A Kúria K.I. tanácsa a 2012. május 10. -én megtartott nyílvános tárgyalásom a Kfv.I.35.411/2011/5. számú ítéletében az alábbi elvi jelentőségű jogkérdésben döntött:

2012. június 12.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.408/2011/5. számú ügyben hozott határozatról

Az alperes a 2000. október 26-án közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés szerint 39 millió forint kölcsönt nyújtott az adós kft-nek, amely kölcsön visszafizetését - továbbiak mellett - a felperes készfizető kezessége biztosította. Az adós kft. 2002. december 31.

2012. június 11.

Kártérítés megfizetése iránt a Gfv.X. 30.353/2011. számú ügyben a Kúria 2012. május 31. napján kihirdetett határozata (Energy Capital Energiakereskedő Zrt. - MAVIR)

A villamos energia áthozatalát biztosító szerződés nem teremt arra jogcímet, hogy a vevő olyan energia áthozatalához szükséges engedély kiadását (kódokat) is követelje, amelyre a megállapodás nem  terjedt ki. Ha a vevő többlet energiát vásárol, azt, a saját kockázatára  teszi.

2012. június 4.

Egyszemélyes társaság egyedüli tagja felelősségének megállapítása iránt a Gfv.X. 30.082/2012. számú ügyben a Kúria 2012. május 21. napján kihirdetett határozata (Halker - MNV Zrt.)

Ha a korlátolt felelősségű társaság egyedüli tagja, saját gazdasági érdekeit társasága érdekei elé helyezve, annak terhére hátrányos üzletpolitikát folytat, és az, ennek következtében felszámolás alá kerül, a társaság ki nem egyenlített tartozásaiért a felszámolási eljárás befejezése után

2012. június 4.

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.127/2012/9. számú csődeljárás tárgyában hozott határozatáról

Az adós csődeljárásában az elsőfokú bíróság több hitelező kifogását elbírálta, egyebek mellett a B.L. Zrt. hitelező kifogását is, melyet arra hivatkozva utasított el, hogy azt a hitelező idő előtt nyújtotta be. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX.

2012. június 4.

Oldalak