Közlemények kúriai döntésekről (archív tartalom)

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.21.737/2011. számú ügyében hozott határozatról

Az ügy felperese és alperese között 1999. november 30-án bérleti szerződés jött létre egy 172. m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában. A szerződést az alperes 2001. április 02-án rendkívüli felmondással felmondta, majd 2001.

2012. július 9.

Tájékoztató a Kúria Pfv.II.20.591/2012. számú elvi jelentőségű ügyében hozott határozatról

A felperes cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló nagykorú testvérével való kapcsolattartása szabályozását kérte a polgári bíróságtól ara hivatkozással, hogy a gondnokként kirendelt édesanyjuk, rossz viszonyukra tekintettel azt nem teszi lehetővé, az ügyben hozott gyámhatósági intézkedés

2012. július 9.

Tájékoztató a Kúria Pfv.II.21.619/2011. számú ügyben hozott határozatáról

A 2004-ben házasság felbontása és házastársi közös vagyon megosztása iránt indított perben a volt házastársak jelentős mennyiségű és értékű ingóságát, életbiztosítási kötvényeit, devizaszámláikon lévő összegeket, a közös vagyont terhelő tartozásaikat kellett a bíróságnak megosztaniuk.

2012. július 9.

Tájékoztató a Kúria Pfv.X.20.783/2012. számú ügyében hozott ítéletéről

A 2009. július 20-án benyújtott kérelem alapján megindult eljárásban elrendelt felszámolás alatt álló I.r. alperes társaság tulajdonában állt egy balatoni szálloda épület.

2012. július 4.

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.111/2012. számú ügyében hozott határozatról

Az I.r. alperes megrendelőként a II.r.alperessel egy kulturális központ megépítésére vállalkozási szerződést kötött. A II.r. alperes a munkálatok elvégzéséhez alvállalkozókat, többek között a tulajdonában álló egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot vette igénybe.

2012. július 4.

A Kúria ítéletéről, amellyel a Gazdasági Versenyhivatal - fogyasztók megtévesztése és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatásáról hozott - határozatát vizsgálta felül

A Kúria a 2012. június 27. napján tárgyaláson meghozott, Kfv.II.37.467/2011/8. számú döntésében megállapította, hogy a Gazdasági Versenyhivatal jogszerűen marasztalta el a lakossági banki piac egyik szereplőjét a számlacsomagokkal kapcsolatban alkalmazott fogyasztói megtévesztés miatt.

2012. július 2.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.479/2011. számú ügyében hozott határozatáról

Az alperes önkormányzat 1994-ben – helyt adva a felperes kérelmének – a felperes ingatlanából lejegyzett és közútnak nyilvánított 310 m2 területrészt; a közútra az alperes tulajdonjogát 2003-ben jegyezte be az ingatlanügyi hatóság.

2012. július 2.

Munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása, gazdasági társaságnál munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő gondossági kötelessége

Elvi jelentőségű, a Kúria M.I. tanácsa által 2012. június 27-én megtartott tárgyaláson kihirdetett Mfv.I.10.409/2011. számú ügyről.

2012. június 27.

Tájékoztató a Kúria Gfv. X.30.302/2011/4. számú felszámolási ügyben hozott határozatáról

Az adós felszámolója a felszámolás kezdő időpontját követő 1 év eltelte után benyújtotta az első közbenső mérleget, melyet a bíróság jóváhagyott, fellebbezés folytán azonban ez a végzés a közbenső mérleg fordulónapját (2004.

2012. június 26.

Oldalak