Közlemények kúriai döntésekről (archív tartalom)

Tájékoztató a Kúria K.I. tanácsa 2012. április 12-én, tárgyaláson kívül, a Kfv.I.35.391/2011/5. ítéletében elvi jelentőségű jogkérdésekben döntött vagyonosodási vizsgálattal kapcsolatos ügyben

Az  adóhatóság  a  felperesnél  a  2003-2006.  évekre  szja  és százalékos  egészségügyi  hozzájárulás  adónemekben  folytatott bevallások  utólagos  ellenőrzése  során  azt  állapította  meg, hogy  a  feltárt  kiadásokra  nem  nyújtott  fedezetet  az  igazolt jövedelem, ezért az adózás rendjéről

2012. május 16.

Tájékoztató a Kúrián 2012. május 9-én tárgyalt Pfv.I.21.863/2011. számú elvi ügyről

A perben a Magyar Állam mint szükségképpeni örökös annak az öröklési szerződés érvénytelenségének megállapítását kérte, melyben az örökhagyó havi 5.000 forint életjáradék fejében tette örökösévé az alperest.

2012. május 16.

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.037/2012/4. számú ügyében hozott határozatról

A felperes mint vevő és az alperesek mint eladók között ingatlan adásvételi szerződések jöttek létre.

2012. május 14.

Tájékoztató a Budapest XII. kerületében felállított "Turul-szobor" fennmaradási ügyében meghozott felülvizsgálati döntésről

A  Kúria  2012.  május  9.  napján  nyilvános  tárgyaláson elbírálta  a  Budapest  XII.  Önkormányzat  felperes  által benyújtott  felülvizsgálati  kérelmet  a  XII.  kerületben elhelyezett  Turul  szobor  korábbi  fennmaradási  engedélye kapcsán.

2012. május 9.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.372. számú ügyében hozott határozatról

A lakás kiürítése iránt indított felülvizsgálati eljárásban – egyebek mellett – a haszonélvezeti jog gyakorlásáról kellett dönteni abban az esetben, amikor az ingatlan egy meghatározott eszmei hányadán egyszerre két személyt – a felperest és az I.

2012. május 8.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.911/2011. számú ügyében hozott - elvi tartalmú - határozatról

A Kúriának a közös tulajdon megszüntetése iránt indított felülvizsgálati eljárásban a 2012. április 18-án megtartott tárgyaláson a következő jogkérdésekben kellett állást foglalnia:

2012. május 8.

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.354/2011/8. számú ügyéről

A per tárgya: közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése

2012. május 8.

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.232/2011. számú ügyében

A per tárgya: szerződés érvénytelenségének megállapítása

2012. május 8.

Tájékoztató a Kúria döntéséről az uniós állampolgárok lakáscélú támogatása odaítélésének feltételei tárgyában

Román állampolgárságú magyar férfi ügyében hozott döntést a Kúria Lomnici Zoltán által vezetett tanácsa.
A  hitelintézet  és  a  Magyar  Államkincstár  elutasította uniós  állampolgár  új  lakás  vásárlásához  adható  közvetlen támogatás iránti igényét.

2012. május 3.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2011. április 25-én tartott tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.107/2011. számú ügyről

A felperesnek a munkáltatója és annak fenntartója ellen benyújtott keresete a magasabb vezetői megbízása 2005. június 24-ei visszavonása jogellenességének Kjt. 23.§ szerinti megállapítására és jogkövetkezményei alkalmazására, a Kjt. 34.

2012. május 2.

Oldalak