Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.157/2012. számú ügyben hozott döntéséről

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. június 11.

A Pfv.IV.20.157/2012. számú ügyben elvi éllel kellett kimondani azt, hogy a közhatalmat gyakorló választási bizottságban tevékenykedő pártdelegáltak többségi szavazatával meghozott, majd utóbb a felsőbb választási szerv által érdemben megváltoztatott és a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálata során jogi indokaiban is megváltoztatott döntést meghozó személyekre vonatkozó kritika, nevezetesen az, hogy a téves határozatukat, mint pártdelegáltak politikai megfontolásból, az adott párt ellehetetlenítésének mögöttes szándékával hozták meg szakszerűtlenül, véleménynyilvánításnak, illetve értékítéletnek minősül, amely – miután a döntéssel kapcsolatos tények ismertetése a valóságnak maradéktalanul megfelelt – nem sértheti a jóhírnevet, de nem sérti az adott személyek becsületét vagy emberi méltóságát sem, mert kifejezésmódjában nem minősül indokolatlanul bántónak, sértőnek vagy lealázónak. A közhatalmat gyakorló személy ugyanis a munkájával kapcsolatos és kifejezésmódjában a társadalmi érintkezésnek megfelelően megfogalmazott kritikát köteles tűrni és az személyiségvédelmet nem alapoz meg.

Budapest, 2012. június 11.

A Kúria Sajtótitkársága