Közlemények kúriai döntésekről (archív tartalom)

Tájékoztató a Kúria Pfv.II. 21.892/2011. számú ügyében hozott döntéséről

A 2002-ben házasság felbontása és járulékai iránt indított perben a felperes 2003-ban terjesztette elő a házassági vagyonjogi igények rendezése iránti keresetét, amelyet az alperes viszontkeresetében maga is érvényesített.

Tájékoztató a Kúria Pfv.II.20.982/2011. számú ügyében hozott határozatról

Az 1998-ban indult perben az I.r. felperesi kft. ügyvezetője, a II.r. felperes élettársi közös vagyon megosztása címén érvényesített igényt az alperessel szemben, az utóbbi körben az alperes a II. r. felperessel szemben viszontkeresettel élt.

Tájékoztató a Kúria Gfv.30.307/2011. számú ügyben hozott határozatáról

Az I. alperesi részvénytársaság tőkeemelése folytán az I. r. felperest megilletett 3765 db. az I. r. alperesi részvénytársaságban levő 10.000 Ft névértékű, dematerializált törzsrészvény, az I. r. felperest a fenti részvények tulajdonosának az I. r. alperes elismerte.

Tájékoztató a Kúria Gfv.IX.30.275/2011.számú ügyében hozott határozatáról

A fogyasztónak minősülő felperes keresetében a felek között 2007.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV. tanácsa által a 2012. április 11. napján tartott tárgyaláson elbírált Pfv.IV.21.712/2011. számú ügyről

A felperes keresetében a Ptk. 81. §-ára és a 86. § (4) bekezdésére hivatkozva állította, hogy az alperesek az üzleti titkai, valamint a gazdasági, műszaki és szervezési ismeretei birtokába jutottak és azzal visszaéltek. Ezért a Ptk. 84.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV. tanácsa által elbírált Pfv.IV.20.299/2012. sz. ügyről

A felperesek kereseti kérelmükben a Ptk.348.§-ára és a Ptk.350.§-ára alapítottan az alperes biztosítót az általa alkalmazott illetve megbízása alapján eljáró biztosítási ügynöknek 2.800.165.819 forint befizetett díj és elmaradt haszon kártérítésként való megfizetésére kérték kötelezni.

Tájékoztató a Kúria kötelező pszichiátriai gyógykezelés elrendelésével kapcsolatos határozatáról

A Kúria a felülvizsgálati eljárása során 2012. február 7-én hozott végzésében kifejtette, hogy a pszichés állapot akut zavara következtében az ún.

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.021/2012/3. számú ügyben hozott határozatáról

Az alperes – alkalmazottain keresztül – jelentős kárt okozott a befektetőinek, egyebek között a felperesnek is, ezért a felperes választottbírósági eljárást indított az alperessel szemben.

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.016/2012/10. számú határozatáról

Az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság “felszámolás alatt” felperesnek a Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság alperes ellen választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított