Közlemények kúriai döntésekről (archív tartalom)

Tájékoztató a Kúria Pfv.VI.21.885/2011. számú MABISZ felperesnek Ronix Trans Kft. és társa alperesek elleni kártérítés megfizetése iránti ügyében 2012.május 22. napján hozott határozatáról

A MABISZ felperes keresetében a károkozó személy I. r., illetve a MÁV Általános Biztosító Egyesület II. r. alperesekkel szemben kártérítés megfizetése iránt indított pert.

Tájékoztató a munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapításáról, a Gt. szabályainak alkalmazása munkaviszonyban

Különösen munkaigényes, a Kúria M.I. tanácsa által  2012. május 23-án megtartott tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.296/2011. számú ügyről.

Tájékoztató a Bfv.I.223/2012. számú ügyhöz

A kúria a 2012. május 22. napján kelt ítéletével a terheltet a Btk. 290. § (5) bekezdése szerinti bűncselekmény vádja alól felmentette. Indokai a következők:

Tájékoztató a Bfv.III.1480/2011. számú ügyhöz

Az alapügyben eljárt Pesti Központi Kerületi Bíróság és Fővárosi Törvényszék B. Gy. I. rendű terheltet társtettesként elkövetett rongálás bűntette miatt jogerősen 200.000 Ft pénzbüntetésre ítélte. A jogerős ítélete ellen az I.

Tájékoztató a Kúria közigazgatási határozatok saját hatáskörben történő visszavonásának feltételeiről szóló elvi döntéséről

A Kúriának abban a jogkérdésben kellett állást foglalnia, hogy a határozat visszavonására a Ket.-nek az eljárás megindításakor, 2008. január 29-én hatályban volt 114.§ /2/ bekezdését vagy a 2009. október 1-jétől hatályba lépett, a 2008. évi XCI.

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.094/2012/7. számú, kiemelt jelentőségű ügyben hozott határozatáról

A felperes és az alperes egy korlátolt felelősségű társaság tulajdonosaiként a társasági szerződésben megállapodtak arról, hogy a társaság által gyártott termékeket melyikük mely országokban forgalmazhatja kizárólagosan.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.20.345/2011. számú, elvi jelentőségű ügyében hozott döntésről

A felperes önkormányzat – évekkel korábban elfogadott rendezési tervével összhangban – új lakótelkeket kívánt kialakítani az alperesek tulajdonában álló ingatlanból. Miután a megállapodás aláírása a 43 tulajdonostárs közül az I-II.

Tájékoztató a Kúria KI. tanácsa 2002. április 12-én perenkívüli eljárásban Kfv.I.35.425/2011/4-es számon döntést hozott ingatlan termékértékesítéssel kapcsolatos fordított adózás (ÁFA) ügyben

A  Kúria  K.I.  tanácsa   2012.  április  12-én,  tárgyaláson kívül, a  Kfv.I.35.425/2011/4. ítéletében elvi jelentőségű jogkérdésekben döntött:

Tájékoztató a Kúria Kfv.VI.37.379/2011/5. számú, 2012. május 2-án meghozott végzésében döntött hulladékgazdálkodási bírság ügyben

A  Kúria  a  Kfv.VI.37.379/2011/5.  számú,  2012.  május  2-án meghozott végzésében az a két elvi kérdés merült fel, hogy gazdálkodó  szervezetnek  a  vállakozási  tevékenysége  során keletkezett  bontási,  kot

Tájékoztató a Kúria K.I. tanácsa 2012. május 10-én megtartott tárgyaláson a Kfv.I.35.411/2011/5. ítéletében elvi jelentőségű jogkérdésekben döntött az általános forgalmi adó körében

A  felperes  a  2007.  április  11-én  egy  román  adóalany részére  áfa  nélküli  számlát  bocsátott  ki.  A  számlán feltüntetett gazdasági esemény szerint a felperes a román társaság  tulajdonában  lévő