Közlemények kúriai döntésekről (archív tartalom)

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által a 2012. április 25. napján tartott tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.104/2011/6. számú ügyről

 • A felperes a keresetében a 2002. december 13-án kelt munkáltatói rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítását és az ehhez fűződő jogkövetkezmények alkalmazását kérte a munkaszerződésében kikötött 36 havi végkielégítés megfizetésével.

  Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.21.759/2011. számú ügyében hozott határozatról

  A felperesek a 2008. május 19-én kelt adásvételi szerződéssel 8.500.000 forint vételár ellenében megvásároltak az alperestől egy használt lakóházas ingatlant. 2008.

  Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.696/2010/6. számú ügyében hozott határozatról

  A felperes, mint végrehajtást kérő által indított végrehajtási eljárásban a bírósági végrehajtó telefonon és faxon értesítette az ügyvéd foglalkozású alperest, hogy lefoglalja az adósnak a nála (ügyvédi letétben) elhelyezett pénzösszegét, és a követelés lefoglalásáról szóló értesítést ugyanaznap

  Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.383/2011/6. számú ügyében hozott határozatáról

  Az ingatlan-nyilvántartáshoz közbizalmi hatás fűződik, ezért fontos követelmény, hogy a bejegyezhető jogokat, feljegyezhető tényeket és a benne feltüntetett adatokat helyesen tartalmazza.

  Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.22.037/2011. számú ügyben hozott határozatáról

  Az ügyben elvi kérdésként merült fel: megtagadhatja-e a bíróság kép- és hangfelvétel készítését, ha a rendőrség képviseletében eljáró jogtanácsos nem járult hozzá ahhoz, hogy a sajtó jelenlévő képviselője róla kép- és hangfelvételt készítsen.

  Tájékoztató a Kúria Pfv.VI.22.387/2011/7. számú ügyében hozott határozatáról

  A felperes öt éves időtartamra vett haszonbérbe termőföldeket az alperestől, a szerződésekben azonban kikötötték azt is, hogy a felek bármelyike jogosult azokat - érdemi indokolási kötelezettség nélkül - 60 nap felmondási idővel a tárgyév végére felmondani.

  Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.22.265/2011. számú ügyében hozott határozatáról

  A Fővárosi Bíróság 31.P.26.467/2009/13. számú ítéletével megállapította, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság I.r. alperes és a Készenléti Rendőrség II.r. alperes, Farkas Norbert, Pál Elemér, Budaházy György és Csepreghy Gábor felperesek személyhez fűződő jogait a 2008.

  Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.22.246/2011. számú ügyében hozott határozatról

  A jogerős részítélet megállapította, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság alperes Budaházy György, Kemenár Zoltán, Szentkirályi Gábor, Takács András és Novák Előd felperesek személyhez fűződő jogát megsértette azáltal, hogy a felperesek által elkészített és terjesztett horogkeresztet és vöröscsi

  Tájékoztató a Bkf.I.276/2012/2. számú felülvizsgálati határozatról

  A Kúria a perújítási ügyben a Fővárosi Ítélőtábla végzését tanácsülésen eljárva hatályon kívül helyezte és a Fővárosi Ítélőtáblát, mint az alapügyben eljárt másodfokú bíróságot perújítási eljárás lefolytatására utasította.

  Tájékoztató a Bfv.III.1.462/2011. számú ügyhöz

  A terheltet a megyei bíróság a 2011. április hó 8-án kelt ítéletével a Btk. 166.§ (1) bekezdésbe ütköző és a (2) bekezdés d) pontja szerint minősülő emberölés bűntette miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre és 10 évi közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a terhelt legkorábban 35.