Például 08/15/2020
Például 08/15/2020

Tájékoztató a Kúria Pfv.II.20.748/2012. számú elvi jelentőségű ügyben hozott határozatáról

A házastársi közös vagyon megosztása iránti perben a bíróságnak azt az elvi kérdést kellett eldöntenie, hogy a nem vitásan a férj (az alperes) különvagyonához tartozó kft. üzletrésznek a házassági (és az azt megelőző élettársi) együttélés alatt jelentkező kb. 3.600.000 forint értékemelkedése a közös vagyonba tartozik-e.

Elnöki értekezlet

A Zalaegerszegi Törvényszék szervezésében 2012. szeptember 20/21 napján az ítélőtáblai és törvényszéki elnökök Zala megyében (Kehidakustány, Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő) tartanak elnöki értekezletet, amelyen részt vesz dr. Darák Péter, a Kúria elnöke és dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke.

Az értekezlet második napján, szeptember 21-én, pénteken 11.30 órai kezdettel a Kúria  és az OBH elnöke közös sajtótájékoztatót tart.

Tájékoztató a Kúria Gfv.IX.30202/12. sz. ügyben hozott határozatáról

A BKV. Zrt. felperesnek STRABAG Építő Zrt és társai alperesek ellen kártérítés megfizetése iránti perben a Kúria a másodfokú bíróságnak a keresetet elutasító elsőfokú ítéletet helybenhagyó ítéletét a 2012. szeptember 18-án megtartott tárgyaláson hatályában fenntartotta.

Sajtóközlemény az eljáró bíróság kijelölésével kapcsolatos fellebbezések elbírálásáról

A Kúria 2012. szeptember 13. napján meghozott végzéseiben elbírálta az Országos Bírósági Hivatal Elnöke eljáró bíróság kijelölésével kapcsolatban hozott határozatai ellen előterjesztett fellebbezéseket.

A Kúria mindkét ügy kapcsán részletesen megvizsgálta az eljáró bíróság kijelölésével kapcsolatos szabályozást, a jogintézménnyel összefüggő alkotmánybírósági és emberi jogi bírósági gyakorlatot, valamint az e tárgyban alkalmazott külföldi megoldásokat.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.182/2012. sz ügyben hozott határozatáról

A jogerős ítélet alapjául szolgáló releváns tényállás szerint az I.r. alperes, a II. r. alperes elnöke 2008. szeptember 12-én megtartott sajtótájékoztatóján beszámolt a felperes és egy másik személy között 2008. augusztus 1-jén lezajlott, lehallgatott és ismeretlen személyek által hozzá eljuttatott telefonbeszélgetés tartalmáról, és annak szövegét leirat formájában kiosztotta az újságírók között. A beszélgetés szerint egy vagyonvédelmi cég megbízást kapott arra, hogy keressenek terhelő adatokat az alperesekre. Az I. r.

Oldalak