Például 10/01/2020
Például 10/01/2020

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.497/2011. számú ítéletéről

Tájékoztató a Kúria ítéletéről, amelyben foglalt elvi jelentőségű döntés értelmében illetékügyben az ingatlan forgalmi értékének a meghatározása független attól, hogy a vagyonszerzéshez további közteherviselés, pl.: adófizetés kapcsolódik-e.

Tényállás: a felperes ingatlant vásárolt, az adásvételi szerződés szerint a szerződő felek által kölcsönösen kialkudott vételár 125.000.000 Ft + 25.000.000 általános forgalmi adó /áfa/, összesen: 150.000.000 Ft.

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.496/2011. számú ítéletéről

Tájékoztató a Kúria ítéletéről, amelyben foglalt elvi jelentőségű döntés értelmében az ügyfél által által meg nem fizetett fellebbezési eljárási illeték kiszabásáról rendelkező döntés jogszerűségét nem befolyásolja az, hogy utóbb – mert a jogorvoslat eredményes volt – törvényi előírás alapján az illetéket vissza kell téríteni.

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.022/2011. számú ítéletéről

Tájékoztató a Kúria ítéletéről, amelyben foglalt elvi jelentőségű döntés értelmében a cserét pótló vétel kedvezménye belföldi és külföldi ingatlanok eladása illetve vétele esetén nem alkalmazható, az EKSZ 18., 39., 43. cikkeit nem sérti az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvénynek a területi hatályt meghatározó 2.§ /2/ bekezdése és a cserét pótló vétel szabályait tartalmazó 21.§ /5/ bekezdése.

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.232/2012. számú ügyben hozott határozatáról

A felszámolási eljárásban az elsőfokú bíróság 2005-ben indította meg az adós felszámolását. A felszámoló a bíróság többszöri felhívása, illetve a bíróság által kiszabott pénzbírságok ellenére 2008-ig nem nyújtott be közbenső mérleget arra hivatkozva, hogy az adós iratait a nyomozó hatóság lefoglalta, és ez megnehezíti a hitelezői igények egyeztetését.

Oldalak