Például 06/10/2021
Például 06/10/2021

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.20.199/2012 számú elvi jelentőségű ügyben hozott határozatáról

A felperes és az alperes között létrejött kölcsönszerződésre tekintettel az alperes a felperes részére vételi jogot engedett az ingatlanára. A megállapodás szerint a vételi jogot akkor lehet gyakorolni, ha a kölcsönszerződésben foglalt kötelezettségének az alperes az esedékességkor nem tenne eleget.

A teljesítési határidő lejártát követően az alperes nem fizette meg tartozását.

A Kúria Közleménye a Kfv.III.37.666/2012. számú felülvizsgálati ügyben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság mint alperesi hatóság egyes frekvenciablokkok frekvenciahasználati jogosultságának – árverési eljárás keretében történő – értékesítése tárgyában a határozatában megjelölt frekvenciablokkok tekintetében az árverési eljárás nyertesévé nyilvánította a Magyar Telekom Nyrt.-t, a Telenor Magyarország Zrt.-t, a Vodafone Magyarország Zrt.-t, valamint az MPVI Mobil Zrt.-t. Határozatában az MPVI Mobil Zrt. versenyhátrányának csökkentése érdekében belföldi barangolási (roaming) szolgáltatás nyújtására kötelezte a piacon jelenlévő szolgáltatókat.

Oldalak