Például 09/26/2020
Például 09/26/2020

Tájékoztató az állami készfizető kezesség beváltásával kapcsolatos ügyben hozott Kfv.V.35.672/2011. számú ítéletről

A hitelintézet (felperes) 2010. VI. 7-én a családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis és középüzemek kedvezményes kamattámogatásáról és állami kezességvállalásról szóló 317/2011 (XII.29.) Kormányrendeletre (Kormr.) alapítottan  állami készfizető kezesség beváltását kezdeményezte az adóhatóságnál a közte és a családi gazdálkodó között  2002. V. 8-án létrejött 16.000.000 Ft összegű hitellel kapcsolatban.

Tájékoztató a Kúria Gfv.IX.30.161/2012 számú ügyében hozott határozatáról

A perben a tényállás szerint közbeszerzési eljárást követően az alperesekkel, mint a nyertes konzorciummal kötötte meg a felperes a vállalkozási szerződést. A Versenytanács határozatban állapította meg, hogy az alpereseknek a vállalkozási szerződés megkötése előtti versenykorlátozó magatartása az 1996. évi LVII. tv. 11. § (1) bekezdés a), d) és e) pontjába ütközött.

A másodfokú bíróság által helybenhagyott a felperesi keresetet elutasító ítélet ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Oldalak