Például 12/10/2019
Például 12/10/2019

Tájékoztató a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság az EMFESZ Kft. felperesnek a NITROGÉNMŰVEK Vegyipari Zrt. alperes elleni Gfv.X.30.016/2012/4-II. számú választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított peréről

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság az EMFESZ Kft. felperesnek a NITROGÉNMŰVEK Vegyipari Zrt. alperes elleni Gfv.X.30.016/2012/4-II.számú választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított perében 2012. évi április 2. napján 10 órakor a Kúria földszint 4. számú tárgyalótermében tárgyalást tart.

Az ügy rövid előzménye a következő:

ET Monitoring Bizottsága megbeszélése a Kúria elnökével

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Monitoring bizottságának jelentéstevői - Jana Fischerová (cseh konzervatív) és Kerstin Lundgren (svéd liberális) -, valamint Caroline Ravaude, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése monitoring osztály vezetője, és Bas Klein az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése monitoring bizottságának titkára két napos magyarországi tájékozódó látogatásuk alkalmából 2012. február 17-én megbeszélést folytattak dr. Darák Péterrel a Kúria elnökével.

a Kúria Sajtótitkársága

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.379/2011/19. számú ügyben hozott határozatáról

A MABOFI Holdings Limited ciprusi bejegyzésű társaság felperesnek a RosGas AG. svájci bejegyzésű I. rendű és az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság II. rendű alperes ellen üzletrész átruházási szerződés létre nem jötte és egyéb megállapítása iránt indított perében a felperes elsődlegesen annak megállapítását kérte, hogy a felperes meghatalmazottja által az I.r. alperessel 2009-ben kötött üzletrész adásvételi szerződés nem jött létre, mert ennek megkötésére a felperes a II.r. alperes ügyvezetőjét nem hatalmazta fel.

Közlemény a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának Kfv.III.37.400/2011/8. számú elvi határozatáról

Az ítélet elvi megállapításai:

1. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény /a továbbiakban: Rttv./ 112. § /1/ bekezdésének c/ pontja alapján a műsorszolgáltatási jogosultság meghatározott időtartamra történt felfüggesztésén túlmenően a felfüggesztés időtartama alatt a felfüggesztés indokáról és a jogsértés mibenlétéről tájékoztató közlemény közzétételére való kötelezésre nincs lehet.

Oldalak