Például 06/04/2020
Például 06/04/2020

Tájékoztató a Kúria 2012. június 12. napján meghozott, a CIB Bank Zrt. felperesnek az EX-LEX Kft „f.a.” és társa alperesek ellen kártérítés megfizetése iránt a Gfv.IX. 30.128/2012. számú ügyben hozott határozatáról

A tényállás szerint a II.r. alperes 2007. július 3-án ajánlattételi felhívást tett közzé a magyar intervenciós készletből származó gabona belső piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról. Az A.  Kft. 27.948,01 tonna kukoricára vételi ajánlatot nyújtott be, melyet a közigazgatási hatóságként eljáró II.r. alperes határozatával elfogadott. Felhívta az A. Kft-t, az áru ellenértékét bankszámlájára 2007. szeptember 14-éig utalja át. Miután az A. Kft.

Dr. Darák Péter Hannoverben tart előadást

Az Alsó-szászországi Bírószövetség meghívására a Kúria elnöke Hannoverbe utazik, hogy 2012. június 12-én részt vegyen és felszólaljon „Az igazságügyi önigazgatásba való átmenet gyakorlati kihatásai” címmel megrendezésre kerülő konferencián.

Előadásában Dr. Darák Péter a rendszerváltás utáni – az 1997-es és a 2011-es  - igazságügyi reformokról tájékoztatja a konferencia résztvevőit.

Budapest, 2012. június 5.

a Kúria Sajtótitkársága

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.408/2011/5. számú ügyben hozott határozatról

Az alperes a 2000. október 26-án közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés szerint 39 millió forint kölcsönt nyújtott az adós kft-nek, amely kölcsön visszafizetését - továbbiak mellett - a felperes készfizető kezessége biztosította. Az adós kft. 2002. december 31. napjával felszámolás alá került, 2005. május 25-i hatállyal törölték a cégjegyzékből. Az alperes 2006. április 12-én a kölcsönszerződés záradékolásával a végrehajtás elrendelését kérte a készfizető kezes felperes ellen.

A felperes keresetében az ellene indított végrehajtás megszüntetését kérte.

Oldalak