Például 07/23/2019
Például 07/23/2019

„Bírósági épületek egykor és ma” építészeti konferencia a Kúria eredeti épületébe történő visszaköltözésének jegyében

(2013. április 5., Néprajzi Múzeum)

A Kúria és az Országos Bírósági Hivatal közös szervezésében, a Kúria eredeti épületébe történő visszaköltözésének jegyében építészeti konferencia kerül megrendezésre a Néprajzi Múzeum épületében 2013. április 5-én, pénteken, 9.30 órai kezdettel.

Tájékoztató a Pfv.I.21.302/2012. számú elvi jelentőségű ügyhöz

A haszonélvezeti jog önállósult dologi jog, amelynek megszüntetésére a jogosult hozzájárulása nélkül a Ptk., illetve más jogszabály nem ad lehetőséget.
Amennyiben a felperes az alperesek között létrejött szerződés színlelt voltára hivatkozik, ezt akkor teheti meg, ha jogi érdeke fűződik az ilyen tartalmú kereset előterjesztéséhez, jogi érdeke pedig akkor van, ha ennek folytán jogot szerezhet, azaz a kereset elvileg alkalmas lehet a tulajdonszerzésre.

Tájékoztató a Pfv.I.20.723/2012. számú, elvi jelentőségű ügyben

A Kúria a fenti számú felülvizsgálati ügyben meghozott határozata szerint a végrehajtási igényperben a felperes nem hivatkozhat a lefoglalt vagyontárgy végrehajtási értékesítését megakadályozó jogára abban az esetben, ha megvásárolta a végrehajtás alá vont ingatlant, azonban nem történt meg tulajdonjogának bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba, és a bejegyzésre vonatkozó igénye elévült.

Tájékoztató a Pfv.I.20.885/2012. számú, elvi jelentőségű ügyben

A Kúria a fenti számú felülvizsgálati ügyben meghozott határozatában abban foglalt állást, hogy az igénykereset mely időpontig indítható meg alappal, és az aki, egyébként igénykereset megindítására jogosult (vagy jogosult lett volna) a végrehajtást kérővel szemben felléphet-e a jogalap nélküli gazdagodás megtérítése iránti igénnyel.

Tájékoztató a Kfv.III.37.439/2012/6. számú elvi jelentőségű ügyről

Az elsőfokú közigazgatási hatóság határozatával elutasította az egyéni vállalkozóként állattenyésztéssel foglalkozó felperesnek a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban:  Ttv.)  8/A. § /2/ bekezdés c/ pontja szerint hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmét. A Ttv.

Oldalak