Például 07/23/2019
Például 07/23/2019

Tájékoztató a Kúria 30.272/2012.számú ügyében hozott határozatról

Az I.r. felperes a végleges keresetében az alperes bankgaranciát lehívó 2011. január 19-én kelt nyilatkozata jogellenességének, érvénytelenségének megállapítását és az eredeti állapot helyreállítását kérte, akként, hogy a lehívott 3.951.000 eurót az alperes Budapest Főváros Önkormányzata a banknak fizesse vissza. A  II.r., és a   III.r. felperes ezzel szemben arra kérték kötelezni az alperest, hogy a megelőzően említett pénzösszeget részükre fizesse meg, elsődlegesen jogalap nélküli gazdagodás, másodlagosan szerződésszegéssel okozott kártérítés címén.

Felmondás jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei alkalmazása, valamint kártérítés megfizetése

TÁJÉKOZTATÓ

Felmondás jogellenességének  megállapítása és jogkövetkezményei alkalmazása, valamint kártérítés megfizetése

Különösen munkaigényes és elvi jelentőségű, a Kúria M.I. tanácsa által 2013. március 20-án megtartott tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.035/2012. számú ügyről.

A felszámolót nem lehet mulasztási bírsággal sújtani helyi adó bevallási kötelezettség elmulasztása miatt bizonyos esetekben

Kúria Sajtótitkára részére

A Kúria K.I. tanácsa a 2013. március 20-án megtartott nyilvános tárgyaláson Kfv.I.35.147/2012/8. számú ítéletében az alábbi elvi jelentőségű jogkérdésben döntött:

A felszámolót nem lehet mulasztási bírsággal sújtani helyi adó bevallási kötelezettség elmulasztása miatt, ha a felszámolási eljárás lefolytatására az általánostól eltérő a Cstv. 63. §/B/2/ bekezdés szerinti speciális egyszerűsített felszámolási eljárás keretében kerül sor.

A Kúria elnöke a „Terítéken a jogalkotás” című tanácskozáson

(Kaposvár, 2013. március 22.)

Immár XXI. alkalommal került megrendezésre a kaposvári városházán a „Jogi beszélgetések” rendezvény, amelyet ezúttal a jelentős szakmai érdeklődés miatt két naposra terveztek a szervezők: a Kaposvári Törvényszék, a Kaposvár Megyei Jogú Város és Somogy megye.

Oldalak