Például 04/19/2019
Például 04/19/2019

A Kúria Polgári Kollégiuma vezetőjének 2012. október 29-ei körlevele a kollégiumvezetők részére az idegen pénznemben meghatározott követelés végrehajtásának elrendelése tárgyában

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara Elnöke a Kúria Elnökének címzett, 2012. szeptember 6-ai keltezésű levelében jelezte, hogy eltérő az eljáró bíróságok gyakorlata az idegen pénznemben meghatározott pénzkövetelésről kiállított közjegyzői okiratok végrehajtási záradékkal való ellátása tekintetében.

Sajtóbeszélgetés Dr. Kovács András megbízott tanácselnökkel az által vezetett joggyakorlat-elemző csoport tevékenységéről

MEGHÍVÓ


Sajtóbeszélgetés
 a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma joggyakorlat-elemző csoportjának tevékenységéről

2012. november 21-én, szerdán 11.00 órai kezdettel sajtóbeszélgetést tartunk a Kúrián.

Téma: Az idegenrendészetben folytatott ítélkezési gyakorlat
Helyszín: Kúria, I. em. 154.
Tájékoztat: dr. Kovács András megbízott kúriai tanácselnök, a joggyakorlat-elemző csoport vezetője.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.20.499/2012/16. számú ügyében a konszernjogi felelősség kérdésében hozott elvi jelentőségű határozatról

A felperes annak a felszámolás alatt álló ellenőrzött társaságnak a hitelezője, melynek uralkodó tagjai voltak – időrendi sorrendben – a III.r., majd a II.r. alperes, végül a felszámolás kezdő időpontjában az I.r. alperes.

Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.236/2012/5. számú ügyben hozott elvi jelentőségű határozatáról

A felperes jogelődje akkreditívek kiállítását vállalta harmadik személyek felé a II.r. alperes osztrák társaság megbízása alapján. A felperes állítása szerint a II. r. alperes 2003. július 9-én a tulajdonában álló Postabank részvényeket (az azok helyébe lépő értéket) biztosítékul adta részére arra az esetre, ha a Postabanknak az akkreditívek alapján fizetést kellene teljesítenie. 

Oldalak