Például 04/19/2019
Például 04/19/2019

Sajtóközlemény a Kúria Kfv.III.37.682/2012. számú, a Veszprém Megyei Kormányhivatal és Ajka Város Önkormányzata között az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium egyházi fenntartásba adása tárgyában folyamatban volt felülvizsgálati ügyben hozott ítéletről

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal – törvényességi felügyeleti jogkörben eljárva – bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be a Veszprémi Törvényszékhez annak megállapítását kérve, hogy Ajka Város Önkormányzatának azon önkormányzati döntései, amelyekkel a Hit Gyülekezete egyház részére 2012. augusztus 31. napjával átadta az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói jogát, jogsértőek. A Veszprém Megyei Kormányhivatal keresetének megfelelően a Veszprémi Törvényszék Ajka Város Önkormányzatának támadott határozatait hatályon kívül helyezte.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.22.146/2011. számú ügyében hozott határozatról

A Kúriának a kötelesrész kiadása iránt indított felülvizsgálati eljárásban a következő jogkérdésben kellett állást foglalnia.

I.

Ha a kötelesrészre jogosult annak kiadását természetben kéri és a bíróság a kötelesrész pénzben történő teljesítését rendeli el, akkor a döntésnek ki kell-e terjednie a fizetendő összeg után járó késedelmi kamatra.

II.

Tájékoztató a Kúria joggyakorlat–elemző csoportjának 2012. november 26. napján megtartott tanácskozásáról

A Kúrián a dr. Vezekényi Ursula kúriai tanácselnök által vezetett kilenc tagú joggyakorlat-elemző csoport 2012. március hónaptól huszonhat  jogerősen befejezett ügyben vizsgálta a bankok egyoldalú szerződésmódosítási jogának főbb kérdéseivel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot.

A vizsgálat során elkészült munkaanyagot 2012. szeptemberében megküldte különböző szervezeteknek, köztük az érdekképviseleti szerveknek, amelyek   számára a munkacsoport észrevételezési  lehetőséget biztosított.

Közlemény a Kúria hét tagú jogegységi tanácsa által hozott határozatáról

A nyilvános helyen vagy közterületen szolgálati kötelezettséget teljesítő vagy munkát végző személy e tevékenységének ellátása során nem minősül közszereplőnek, ezért a személyt beazonosítható módon, egyediesítetten ábrázoló képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához szükséges a hozzájárulása.

A Kúria a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) korábbi egységes gyakorlatának megfelelően döntötte el a jogegységi eljárásban felmerült elvi kérdést.

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke az ELTE Pénzügyi Jogi konferenciáján

Adójogi esetek az elmélet tükrében
(2012. november 23.)

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara 2012. november 23-án adójogi konferenciát rendezett a Kúriával, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületével, a Budapesti Ügyvédi Kamarával és az Adótanácsadók Egyesületével, mint társszervezőkkel közösen. A konferencián előadást tartott Darák Péter a kúria elnöke – aki egyben a Kar Pénzügyi Jogi Tanszékének adjunktusa.

Oldalak