Például 06/23/2019
Például 06/23/2019

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.20.213/2012. számú ügyében hozott határozatáról

A dunaföldvári volt szovjet laktanya épületei 1998-tól önkormányzati tulajdonba kerültek. A Dunaföldvári Önkormányzat által létrehozott alperes a tulajdonába került épületek közül az egykori katonai szállókat alvállalkozó közreműködésével lakásokká alakította át. A generálkivitelező alperes – egyben mint az épületek tulajdonosa – végezte az átalakítással, felújítással valamint az értékesítéssel kapcsolatos tájékoztatást, ügyintézést. A lakásokat megvásárló felperesek – illetve jogelődeik – a beköltözést követően különböző hibákat észleltek.

Sajtótájékoztató a Kúria általános forgalmi adó ügyben az Európai Unió Bíróság (EUB) előzetes döntéshozatali eljárása kezdeményezéséről

A felperes az általános forgalmi adó (áfa) analitikájában és áfa bevallásaiban adómentes exportértékesítésnek tekintette azokat az ügyleteit is, amelyek esetében a termék Közösség területén kívülre történő kiléptetésének időpontja nem felelt meg az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (régi Áfa tv.) 11.§ (1) bekezdése, illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (új Áfa tv.) 98.§ (1) bekezdése szerinti időpontoknak, ezeknél későbbi volt.

Dr. Darák Péter nyitotta meg a Bírónők Egyesülete családon belüli, hozzátartozók közötti erőszak témájában megtartott tanácskozását

(2012. november 27-28., OBH)

A tanácskozás a Kúria elnökének alábbi bevezető előadásával kezdődött:

Szent Jakab apostol hagyta ránk az alábbi, igen fontos figyelmeztetést:
“Aki tudna jót tenni, de nem tesz, bűnt követ el.”
E gondolatot John Stuart Mill (1806-1873) angol filozófus fogalmazta meg új formában:
„Egy ember nemcsak a tetteivel árthat másoknak, hanem a közömbösségével is, és ebben az esetben is felelősség terheli őt.”

Sajtóközlemény a Kúria Kfv.III.37.682/2012. számú, a Veszprém Megyei Kormányhivatal és Ajka Város Önkormányzata között az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium egyházi fenntartásba adása tárgyában folyamatban volt felülvizsgálati ügyben hozott ítéletről

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal – törvényességi felügyeleti jogkörben eljárva – bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be a Veszprémi Törvényszékhez annak megállapítását kérve, hogy Ajka Város Önkormányzatának azon önkormányzati döntései, amelyekkel a Hit Gyülekezete egyház részére 2012. augusztus 31. napjával átadta az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói jogát, jogsértőek. A Veszprém Megyei Kormányhivatal keresetének megfelelően a Veszprémi Törvényszék Ajka Város Önkormányzatának támadott határozatait hatályon kívül helyezte.

Oldalak