Például 03/23/2019
Például 03/23/2019

Tájékoztató Kúria a Pfv.I.22.323/2011. számú ügyében hozott határozatáról

A Kúriának az érvénytelenség jogkövetkezményeiről szóló 1/2010. (VI.28.) PK vélemény, valamint az érvénytelenségi perekben felmerülő egyes eljárásjogi kérdésekről szóló 2/2010. (VI.28.) PK vélemény tükrében kellett állást foglalni abban a kérdésben, hogy az öröklési szerződés érvénytelenségének megállapítását követően az érvénytelenség jogkövetkezményeként alkalmazható-e az eredeti állapot visszaállítása avagy a szerződés határozathozatalig hatályossá nyilvánítása mellett kell a tartozatlanul maradt szolgáltatást elszámolni.

Sajtóbeszélgetés Dr. Patassyné Dr. Dualszky Katalin kúriai bíróval - Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium - a joggyakorlat-elemző csoport tevékenységéről

MEGHÍVÓ


Sajtóbeszélgetés
a Kúria Közigazgatási- Munkaügyi Kollégiuma joggyakorlat-elemző csoportjának tevékenységéről

2012. november 8-án, csütörtökön 11.00 órai kezdettel sajtóbeszélgetést tartunk a Kúrián.

Téma: „A rokkantsági nyugellátással kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata”

Dr. Darák Péter találkozója az osztrák legfőbb ügyésszel

A Kúria elnöke 2012. november 5-én udvariassági látogatáson hivatalában fogadta Eugen Fabrizy-t,  Ausztria legfőbb ügyészét és két helyettesét.

A megbeszélésen jelen volt Dr. Polt Péter, Magyarország legfőbb ügyésze, Dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese, és Dr. Erőss Mónika főtitkár is.

Ernst Eugen Fabrizy arról kért tájékoztatást, hogy a közelmúltban történtek-e változások a Kúria hatásköreit illetően a büntető ítélkezés terén.

Tájékoztató a Kúria elvi döntéséről, amelyet a piacfelügyeleti eljárásban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének bizonyítási kötelezettségéről adott ki

A bank (felperes) 2008. október 10-én, 17-én a 2023/A magyar államkötvénnyel tranzakciókat hajtott végre a ContiCap rendszerben. Ügyleteit más piaci szereplő vételi ajánlatainak elfogadásával kötötte meg október 15-i és 20-i elszámolási határidővel 5.000.000.000. és 450.000.000 HUF névértéken. A felperes, amikor a vételi ajánlatokat elfogadta nettó rövid pozícióban volt a kötvények vonatkozásában, ezért ahhoz, hogy szállítási kötelezettségét teljesítse 2008.

Oldalak